Toernooiregels

Deze regels zijn van toepassing op alle toernooien op PokerStars. Extra regels die gelden voor de site als geheel kun je hier nalezen en regels die alleen gelden voor ringgames vind je hier.

De Toernooiregels zoals ze hier beschreven staan zijn bedoeld als aanvulling op de Algemene Voorwaarden, en niet als vervanging daarvan. Mochten er tegenstrijdigheden voorkomen tussen de Toernooiregels en de Algemene Voorwaarden, dan zijn de Algemene Voorwaarden leidend.

Opmerking: de regels 5, 14 en 15 zijn alleen relevant bij toernooien waarbij blinds en/of een dealerbutton gebruikt worden.

1. Algemeen

 1. PokerStars zal als zij beslissingen neemt altijd het belang van het spel en de eerlijkheid van het spel het zwaarst laten wegen. Ongewone omstandigheden kunnen er soms toe leiden dat het belang van de eerlijkheid van het spel prioriteit heeft boven de technische regels.

 2. Alle toernooien beginnen exact op de geplande tijd die in de toernooilobby wordt aangegeven. PokerStars behoudt zich het recht voor om een toernooi uit te stellen of af te gelasten zonder voorafgaande kennisgeving.

 3. Belangrijke informatie over elk toernooi, waaronder de bet-structuur, de lengte van de rondes en informatie over rebuys en pauzes kun je vinden door op de knop 'Toernooi-info' te klikken in de toernooilobby. PokerStars behoudt zich het recht voor om de parameters van een toernooi op elk moment te kunnen wijzigen zonder kennisgeving.

 4. Plaatsen worden willekeurig toegewezen. Het is niet toegestaan van plaats te wisselen.

 5. Aan het begin van het spel wordt de button bij plaats 1 gelegd.

 6. In Fixed Limit-toernooien zijn er een bet en drie raises toegestaan. In No Limit- en Pot Limit-toernooien is er geen limiet aan het aantal toegestane raises.

 7. Prijzen worden toegekend zoals vermeld is in de toernooilobby, behalve als er een deal is gemaakt (zie regel 23) of als het toernooi geannuleerd wordt (zie de pagina Annulering van Toernooien met het PokerStarsbeleid hiervoor). Welk prijzenschema er gebruikt wordt hangt af van diverse factoren zoals het aantal deelnemers en het aantal spelers per tafel. Het prijzenschema is pas definitief als de inschrijving gesloten is en de rebuy en/of add-on-periode voorbij is.

 8. Om een rebuy te kunnen doen in een rebuy-toernooi moet je het benodigde geld beschikbaar hebben in je account. Spelers met onvoldoende geld in hun account zijn uitgeschakeld als ze geen chips meer hebben. Geld dat op dat moment in een ander spel gebruikt wordt, of geld in een valuta die niet overeenkomt met de valuta van het toernooi, wordt niet beschouwd als zijnde beschikbaar.

 9. Late inschrijving: late inschrijving is beschikbaar in de meeste toernooien. De duur van de late-inschrijvingsperiode varieert, maar is altijd te zien in het venster 'Toernooi-info', dat je in de toernooilobby kunt openen. Late inschrijving wordt gemeten in kloktijd (en dus niet in speeltijd van het toernooi). Als een toernooi bijvoorbeeld om 09:00 begint en 90 minuten late inschrijving heeft, sluit de inschrijving om 10:30. De late inschrijving sluit eerder als er genoeg spelers uitgeschakeld zijn om het geld te bereiken. De meeste evenementen bieden Verlengde inschrijving, die open blijft tot de maximaal vastgestelde tijd. Als verlengde inschrijving mogelijk is, is de vastgestelde tijd te zien in het venster 'Toernooi-informatie', dat je kunt openen vanuit de toernooilobby.

  Let op: spelers mogen maar één keer deelnemen aan een toernooi, tenzij in de toernooilobby is aangegeven dat er re-entries toegestaan zijn. Het gebruik van meerdere accounts door één speler om meerdere keren deel te nemen aan hetzelfde toernooi is niet toegestaan, en kan leiden tot een waarschuwing, diskwalificatie van het toernooi (met gedeeltelijke of volledige verbeurdverklaring van de winst), en een verbod op het spelen bij PokerStars.

 10. Uitschrijven: In de meeste toernooien kun je je tot een paar minuten voordat het toernooi begint uitschrijven. De precieze tijd waarop de uitschrijving sluit kun je vinden in de 'Toernooi-info' van elk toernooi, en kan van toernooi tot toernooi verschillen. Spelers die hun plaats hebben gewonnen via een satelliettoernooi kunnen zich alleen uitschrijven als het evenement dat toelaat, maar krijgen dan toernooigeld (T-Geld) of een deelnameticket terug in ruil voor hun plaats. Met T-Geld kun je je inkopen in andere PokerStarstoernooien. Klik hier voor meer informatie over T-Geld.

  Sommige satelliettoernooien eindigen als het doeltoernooi al is begonnen, maar voor het einde van de verlengde inschrijving. Als dit het geval is nemen de winnaars aan het einde van het satelliettoernooi direct en automatisch plaats in het doeltoernooi.

  Let op: in- en uitschrijftijden kunnen verschillen tussen verschillende toernooitypen. Je kunt je niet voor alle toernooien uitschrijven - deze informatie is meestal gemarkeerd als je je inschrijft. Bekijk de toernooilobby en de toernooi-info voor de precieze inschrijvingsinformatie van elk toernooi. PokerStars behoudt zich het recht voor om in- en uitschrijftijden aan te passen zonder voorafgaande kennisgeving.

  Spelers die zichzelf uitsluiten van spelen gedurende een toernooi kunnen desondanks een toernooi dat al bezig is en waarin zij spelen uitspelen. Dit betekent ook dat spelers die verzocht hebben om te worden uitgesloten van spelen op PokerStars nadat ze zich gekwalificeerd hebben voor dag 2 van een meerdaags of gefaseerd toernooi toch kunnen spelen in dat toernooi op een vervolgdag van dat toernooi, zelfs nadat hun zelfuitsluitingsperiode begonnen is. Spelers die ervoor kiezen niet te spelen op vervolgdagen ontvangen geen vergoeding.

2. Uitschakelingen

 1. De meeste toernooien eindigen wanneer één speler alle chips in het spel heeft bemachtigd, of als alle overgebleven spelers dezelfde prijs ontvangen (bijvoorbeeld als in een toernooi vijf dezelfde prijzen worden toegekend, kan het toernooi eindigen wanneer er vijf spelers over zijn).

 2. Als er twee of meer spelers in dezelfde hand worden uitgeschakeld, eindigt de speler die aan het begin van de hand meer chips had hoger dan de speler die er minder had. Als de spelers de hand zijn begonnen met hetzelfde aantal chips, eindigen deze spelers op dezelfde plaats en worden eventuele prijzen tussen hen gelijkelijk verdeeld. Tijdens het hand voor hand spelen (zoals beschreven in regel 13) worden twee spelers die afvallen tijdens een enkele 'synchrone' hand beschouwd als uitgeschakeld tijdens dezelfde hand, zelfs als zij aan verschillende tafels spelen.

 3. In bepaalde fasen van het toernooi (bijvoorbeeld wanneer het prijzengeld flink wordt verhoogd nadat de volgende paar spelers zijn uitgeschakeld) en als er nog meer dan één tafel over is, kan het toernooi hand voor hand gespeeld worden. Dit betekent dat wanneer een tafel de hand voltooit voordat de andere tafel(s) klaar zijn, die tafel op de andere tafels wacht voordat de volgende hand gedeeld wordt. Bij het spelen van hand voor hand, worden alle afvallers tijdens een enkele 'synchrone' hand (ook aan verschillende tafels) beschouwd als afgevallen tijdens dezelfde hand, om de eindvolgorde te bepalen. De eindvolgorde wordt dan bepaald door het vergelijken van de stacks volgens regel 11, en niet door te kijken wie het eerste zijn of haar chips heeft verspeeld.

 4. In de toernooien van PokerStars wordt een regel voor het doorschuiven van de button gebruikt. Volgens deze regel ontvangt geen van de spelers twee keer achter elkaar de button. Nadat elke hand is gespeeld, wordt de button met de klok mee verplaatst. Hierdoor kunnen er spelers zijn die een of beide blinds worden kwijtgescholden, wanneer er spelers worden uitgeschakeld. Omdat dit willekeurig voorkomt, worden er op de lange termijn geen spelers bevoordeeld en is deze noodzakelijke regel eerlijk voor alle spelers.

 5. Als er twee spelers over zijn aan de finaletafel zet de button de kleine blind in, en is die ook als eerste aan de beurt in de openingsronde.

 6. Omdat spelers in een toernooi uitgeschakeld worden, breekt de software tafels op om andere open plaatsen op te vullen. Dit wordt willekeurig gedaan en kan (hoewel dit zelden gebeurt) resulteren in de situatie dat een speler meerdere keren achter elkaar de grote blinds moet inzetten. Soms balanceert de software de tafels, zodat er aan alle tafels evenveel (voor zover dat kan) actieve spelers zitten. Spelers die alleen naar een andere tafel verhuisd worden om de tafels te balanceren, worden als dit mogelijk is naar een vergelijkbare plaats ten opzichte van de blinds verhuisd. Als er genoeg spelers zijn uitgeschakeld, komen alle overige spelers samen aan de 'finaletafel'.

3. Pauzes

 1. Je kunt het pauzeschema van een toernooi vinden in de 'Toernooi-info', die je kunt openen vanuit de toernooilobby. Spelers worden aangemoedigd het pauzeschema van elk toernooi dat ze willen spelen te bekijken omdat de lengte en tijd van de pauzes per toernooi kunnen verschillen. PokerStars heeft twee soorten pauzes:

  1. Toernooien met pauzes op vaste tijden hebben allemaal pauze om 55 minuten na het hele uur. Bijvoorbeeld, een toernooi dat om 07:25 begint, heeft pauze om 07:55. 08:55, 09:55 en elk uur daarna tot het toernooi afgelopen is.

   Deze toernooien kun je herkennen aan de boodschap 'Het toernooi wordt 55 minuten na het hele uur gepauzeerd' in het informatievenster van de hoofdlobby. Deze boodschap is ook te vinden in de 'Toernooi-info' en in sommige gevallen in de toernooilobby.

   Er kunnen ook toernooien zijn waarin de pauzes op vaste tijden slechts een keer per twee uur plaatsvinden. In deze toernooien zie je in het informatiescherm ‘Het toernooi wordt elke twee uur om 55 minuten na het uur gepauzeerd’. Een toernooi als dit begint bijvoorbeeld om 08:35 en heeft pauzes om 08:55, 10:55, en elke twee uur daarna.

   In rebuy-toernooien van dit type waarin een add-on mogelijk is, is er een extra korte pauze (meestal twee minuten) aan het einde van de rebuy-periode. In deze korte pauze is het mogelijk om een add-on te nemen.
  2. Andere toernooien hebben pauze steeds nadat er een bepaalde tijd gespeeld is. Bijvoorbeeld, een toernooi dat om 07:25 begint, kan elk uur pauze hebben. Dit betekent dat de eerste pauze om 08:25 is.

  In alle gevallen wordt er gewacht tot alle handen afgelopen zijn voordat de pauze begint. Dit betekent dat de pauze aan sommige tafels iets langer duurt dan aan andere tafels.
  Let op: sommige toernooien hebben geen pauzes (bijvoorbeeld Hyper-Turbo-toernooien en sommige Heads-Up-toernooien of toernooien in Shootout-stijl).

4. Verbroken verbinding en uitzitten

 1. Door aan een toernooi deel te nemen, accepteert de speler het risico dat de verbinding met internet kan worden verbroken door verbindingsproblemen tussen de computer van de speler en de servers, vertraging, blokkering of een ander probleem met de computer van de speler of het internet.

  1. PokerStars accepteert geen enkele verantwoordelijkheid voor verbroken verbindingen, behalve in het geval van een servercrash.
  2. Hoewel elke speler zelf verantwoordelijk is voor de eigen internetverbinding, komt PokerStars spelers van wie de verbinding wordt verbroken in de laatste fase van een toernooi (om echt geld) tegemoet door extra tijd toe te staan om de verbinding te herstellen. Hieronder vind je de regels voor activering van de extra tijd bij een verbroken verbinding.
  3. Als de tijd van een speler tijdens een hand verstreken is (met of zonder verbinding) wordt zijn of haar hand gefold wanneer deze speler een actie moet uitvoeren, of wordt er gecheckt als er geen actie hoeft te worden uitgevoerd.
  4. Als de verbinding van een speler verbroken is voor het begin van een hand, krijgt deze speler wel kaarten gedeeld en wordt een blind en/of ante ingezet. Er is geen regel tegen de keuze van een speler om uit te zitten en voor de speler die dit doet worden nog steeds blinds en antes ingezet en kaarten gedeeld. Twee of meer spelers mogen geen afspraken maken om tegelijk uit te zitten, of ze nu aan dezelfde of aan verschillende tafels zitten.
  5. Als in shootout- of heads-up-evenement alle spelers een groot aantal handen (meestal 250 handen of meer in een toernooi om echt geld) uitzitten en/of geen verbinding hebben, eindigt de wedstrijd en gaat de speler met de meeste chips door naar de volgende ronde.

5. Chat

Opmerking: deze regel is bedoeld om de Cardroom-regels aan te vullen, niet om deze te vervangen. In de Cardroom-regels vind je meer informatie over wat wel en niet acceptabel is als het gaat om chatten.

 1. Spelers mogen, of ze nu wel of niet in de hand zitten, niet over de handen praten tot de actie afgelopen is. Spelers moeten de andere spelers in het toernooi te allen tijde beschermen. Over weggegooide handen of mogelijke handen praten is niet toegestaan. Er kunnen straffen gegeven worden als er tijdens het spel over de handen gepraat wordt.

Opmerking: het doel van deze regel is de spelers die wel nog in het toernooi, maar niet in de hand zitten te beschermen. Voor meer informatie kun je kijken op de pagina Verboden chat in toernooien. Deze regel geldt niet in situaties waarin er nog maar twee spelers over zijn in een toernooi of het toernooi heads-up is begonnen.

6. Oneerlijk spel

 1. Poker is een individueel spel en geen teamspel. Acties of chatgesprekken die zijn bedoeld om een andere speler te helpen zijn onethisch en verboden. Oneerlijk spel, zoals soft-play (minder agressief spelen tegen een partner) en chipdumping (expres chips verliezen aan een partner), kan leiden tot boetes zoals het inhouden van geld van het account van de veroorzaker en/of beëindiging van het account. PokerStars controleert standaard het spelverloop om te controleren op overtredingen van onze regels en om de integriteit van onze spellen te bewaken. Het kan nodig zijn winsten van een speler vast te houden tot deze controles zijn afgerond.

 2. Enige uitzonderingen (hieronder beschreven) daargelaten mag een speler tijdens een toernooi slechts met één account spelen. Een speler mag ook niet tijdens het evenement zijn of haar plaats door een andere speler laten innemen. Overtreding van deze regel kan leiden tot straffen, waaronder een waarschuwing, diskwalificatie van het toernooi (met gedeeltelijke of volledige verbeurdverklaring van de winst) en een verbod op het spelen bij PokerStars.

  Voorbeelden van toegestane uitzonderingen die we hieronder noemen zijn bedoeld om voorbeelden van ongeplande maar serieuze omstandigheden te beschrijven waar je geen controle over hebt.

  Voorbeelden van situaties waar je wel controle over hebt en daarom verboden zijn zijn:

  1. Naar bed gaan en iemand anders je toernooi af laten maken.
  2. Aan een toernooi beginnen en dan in een vliegtuig stappen, of een andere van tevoren geplande reis maken, terwijl een vriend het toernooi van je overneemt totdat je op je bestemming bent aangekomen.
  3. Besluiten dat het wel leuk is om de Sunday Million af te maken bij Jan thuis en Jan vragen het even van je over te nemen tot je 30 minuten later bij hem bent.
  4. Jij en je vriend spelen in hetzelfde toernooi. Jullie spreken af dat als hij eerder uitgeschakeld wordt dan jij, dat hij dan voor jou verder speelt.
  5. Je man is er het weekend niet, maar geeft jou zijn wachtwoord. Je logt in op zowel je eigen account als zijn account en speelt met beide accounts in hetzelfde toernooi.
  6. Je bent doorgedrongen tot de laatste paar tafels van een toernooi en iemand biedt je geld of iets van geldswaarde voor je plaats. Je staat de andere speler toe in te loggen op je account, of je gaat door met spelen in het toernooi volgens zijn expliciete instructies.

   Voorbeelden van situaties waar je geen controle over hebt en daarom toegestaan zijn, als PokerStars hiervan bewijs heeft of krijgt, zijn:
   1. Door een storm valt de stroom bij jou en bij jou in de buurt uit. Je vraagt daarom een vriend even voor jou verder te spelen terwijl je naar een alternatief zoekt.
   2. Je kind is ziek en je moet naar het ziekenhuis, daarom bel je een vriend die jouw account overneemt.
   3. Je speelt in een toernooi maar je verbinding wordt verbroken door een storing bij je internetprovider. Je belt een vriend die jouw account overneemt terwijl jij naar een alternatief zoekt.

7. Serverproblemen

 1. In het geval van een servercrash worden de actieve handen aan elke tafel hersteld door de handen terug te draaien. Het aantal chips van elke speler wordt ingesteld op het aantal aan het begin van de hand. In bijzondere omstandigheden, wanneer een toernooi moet worden geannuleerd vanwege een crash of andere reden, worden spelers gecompenseerd volgens het annuleringsbeleid voor toernooien van PokerStars.

8. Deals

 1. Het maken van deals in PokerStarstoernooien is toegestaan, tenzij anders vermeld staat in de toernooilobby.

  1. Als alle overgebleven spelers in een toernooi overeenkomen dat ze het prijzengeld volgens een door hen gekozen formule willen verdelen, zal PokerStars deze overeenkomst accepteren en de gepubliceerde toernooiprijzen aanpassen zodat deze overeenkomen met de in de deal afgesproken prijzen.
  2. Als alle overgebleven spelers een deal willen maken, moeten ze het vakje ‘Een deal bespreken’ aanvinken onder de tab ‘Info’ in de chatbox aan de tafel. Als alle overgebleven spelers dit vakje hebben aangevinkt, wordt de tafel aan het einde van de huidige hand automatisch gepauzeerd en wordt de klantenservice van PokerStars op de hoogte gesteld. Een PokerStarsmedewerker komt dan naar de tafel om te zorgen dat er een deal gemaakt kan worden. PokerStars kan niet garanderen dat er snel een medewerker komt. We zullen echter ons uiterste best doen vertraging te voorkomen.
  3. Het maken van deals is niet in alle toernooien beschikbaar. Als het maken van een deal beschikbaar is, is het vakje ‘Een deal bespreken’ te zien onder de tab ‘Info’ aan de finaletafel.
  4. PokerStars neemt niet deel aan het maken van de deal, maar zal fungeren als faciliterende derde om ervoor te zorgen dat iedereen het met elkaar eens is voordat ze de overboekingen uitvoert zoals hierboven beschreven.
  5. PokerStars behoudt zich het recht voor te vereisen dat bij elke deal een deel van het geld ‘op tafel’ blijft als prijzengeld voor de eerste plaats. Dit geld dat in het spel moet blijven zal meestal niet meer dan 5% van het totale prijzengeld van het toernooi zijn, en zorgt ervoor dat de afloop van het toernooi integer is. Het bedrag dat in het spel moet blijven, als dat al zo is, staat meestal vermeld in het toernooilobbybericht.
  6. Spelers kunnen afspreken om meer geld over te houden om om te spelen voor de eerste of andere plaatsen.
  7. Het is de verantwoordelijkheid van de spelers om de gehele overeenkomst te bepalen. Bij afwezigheid van toezicht door een medewerker van de klantenservice van PokerStars, valideren chatgegevens niet altijd een overeenkomst. Echter, PokerStars kan een deal uitvoeren als die duidelijk is overeengekomen door alle partijen.
  8. Alleen spelers aan de finaletafel kunnen een deal maken, en alle deals dienen van toepassing te zijn op alle overgebleven spelers.
  9. Er worden alleen deals uitgevoerd voor toernooien om echt geld.
  10. Spelers kunnen elke deal sluiten die ze willen. Als spelers hierom vragen, verstrekt PokerStars hen de cijfers voor ICM, Chip Count of Even Split als mogelijke deals.
   • ICM is het 'Independent Chip Model', een manier om voor elke speler zijn aandeel in het overgebleven prijzengeld te berekenen gebaseerd op het aantal chips, het overgebleven prijzengeld (zonder het prijzengeld dat overblijft om om te spelen) en de kans die de speler heeft om elke overgebleven prijs in het toernooi te winnen. Dit is de standaardmethode die aan spelers wordt aangeboden.
   • Chip Count is het toekennen van de overgebleven prijzen (zonder het geld dat overblijft om om te spelen) alleen gebaseerd op het aantal chips dat de spelers hebben.
   • Een Even Split verdeelt de overgebleven prijzen (zonder het geld dat overblijft om om te spelen) gelijk over alle spelers.
   Alle cijfers die door PokerStarsmedewerkers worden verstrekt zijn niet bindend totdat alle spelers hier duidelijk mee akkoord zijn gegaan in de chat. Spelers kunnen als ze willen discussiëren over varianten op deze cijfers. De PokerStarsmedewerker herhaalt deze deal dan in de chat en vraagt alle spelers de overeenkomst te bevestigen.
  11. Spelers zijn verplicht hun heads-up-wedstrijden op een normale manier uit te spelen, ongeacht de identiteit van hun tegenstander. 'Coinflips' spelen, chip dumping of enige andere activiteit die geclassificeerd kan worden als ‘ongewoon’ spel is verboden. Overtreding van deze regel kan leiden tot straffen tot en met een verbod op het spelen bij PokerStars met verbeurdverklaring van saldi. Deze regel is niet van toepassing op de finaletafel van een gepland heads-up-toernooi.

  Het sluiten van deals over punten voor het Toernooiklassement of Sit & Go-klassement is niet toegestaan. Als dit wel gebeurt, kunnen alle toegekende klassementspunten worden ingetrokken voor de spelers in het toernooi die een deal hebben gemaakt.

9. Bounties

 1. In sommige speciale toernooien, staat er een 'bounty' op een aantal of alle deelnemers. Een speler die zo'n deelnemer uitschakelt, krijgt de geldprijs, de bounty.

  Er zijn vier soorten bounty-toernooien:

  Knock-out: op elke deelnemer staat een bounty. Je wint een geldprijs voor elke speler die je uitschakelt. Er bestaan ook Oplopende Knock-outs, waarin de bounty hoger wordt naarmate je spelers elimineert.

  Team Pro bounty: op elke speler van Team PokerStars Pro die meedoet aan het toernooi staat een bounty.

  Specifieke bounty: op een specifieke speler in het toernooi staat een bounty.

  De bounty wordt uitgekeerd aan de speler die de 'relevante pot' wint in de beslissende hand. Dit kan de hoofdpot zijn, maar ook een van de sidepots. 'Relevante pot' betekent de pot waarin de speler met de bounty all-in ging met zijn laatste chips.

  Bijvoorbeeld:

  Daniel (100 chips), Barry (200 chips), Vicky (400 chips) en Jake (1000 chips) spelen een hand in een No Limit-toernooi.

  Daniel gaat all-in, en Barry, Vicky en Jake callen. De pot waar Daniel aanspraak op maakt is de 'hoofdpot' (main pot). Het betten gaat daarnaast verder, in sidepot 1.

  Barry gaat all-in, en Vicky en Jake callen. Het betten tussen Vicky en Jake gaat door in sidepot 2.

  Vicky gaat all-in en Jake callt.

  Barry laat de beste hand zien. Hij wint sidepot 1 en de hoofdpot, waarmee hij Daniel uitschakelt. Hij ontvangt de bounty voor Daniel.

  Jake heeft de op één na beste hand, en wint sidepot 2, waarmee hij Vicky uitschakelt. Jake wint de bounty voor Vicky.

  Let op: Barry had de beste hand van allemaal, maar hij had niet genoeg chips om Vicky uit te schakelen. Jake had echter wel genoeg chips en wint daarom de bounty van Vicky.

 2. In een pokervariant waarin de pot gedeeld wordt, zoals in Omaha Hi/Lo of Stud Hi/Lo, wordt de bounty altijd toegewezen aan de hoogste hand (Hi). Dit is omdat een speler nooit door alleen een Lo-hand kan worden uitgeschakeld.

 3. Als twee spelers dezelfde winnende hand hebben en daarom de 'relevante pot' delen (of, in het geval van een pokervariant waarin de pot gedeeld wordt zoals in regel 25 beschreven, als twee spelers de Hi-helft van de 'relevante pot' delen), wordt de bounty gelijkelijk verdeeld tussen de winnaars. Resterende centen worden toegewezen aan de spelers in de eerste posities vanaf de dealer.

 4. Als een speler met een bounty het toernooi wint:

  1. krijgt die speler in een knock-outtoernooi zijn eigen bounty.
  2. wordt in een toernooi met Team Pro of specifieke bounties de bounty niet uitgekeerd.
 5. Als er in een toernooi wordt aangegeven dat er een bounty op een bepaalde speler staat, maar die speler schrijft zich niet in voor dat toernooi, dan wordt er geen bounty voor die speler betaald.

 6. Speler mogen onder elkaar geen afspraken maken om een bepaalde speler uit te schakelen om een bounty te verdienen. Zulke afspraken worden gezien als samenspanning en zijn reden voor diskwalificatie voor het toernooi of andere straffen. Lees regel 20 en 21 hierboven en onze pagina over verboden chat voor meer informatie.

In het geval van dispuut is de beslissing van het PokerStarsmanagement bindend.

Handwaarden

Hand Rankings

De verschillende handwaarden in Texas Hold'em, Omaha en andere spelvarianten.

Veelgestelde vragen over pokerspellen

faq games

Veelgestelde vragen en de antwoorden daarop over het pokeren bij PokerStars.

Pokerwoordenboek

Dictionary

In het pokerwoordenboek kun je pokerjargon en pokertaal opzoeken.

Klantenservice

Support

De klantenservice staat 24 uur per dag klaar om je te helpen, en kan alle vragen beantwoorden die niet te vinden zijn in de veelgestelde vragen.

Spelen om echt geld

Chip Stack

Stort voor het eerst echt geld en begin met spelen bij PokerStars. Stortingen zijn snel en veilig.