Toernooiregels

Deze regels zijn van toepassing op de toernooien op ons platform.

Bekijk extra regels die gelden voor de site als geheel

Bekijk regels die alleen gelden voor ringgames

De toernooiregels zoals ze hier beschreven staan zijn bedoeld als aanvulling op de voorwaarden en niet als vervanging ervan. Mochten de toernooiregels en de voorwaarden elkaar in bepaalde gevallen tegenspreken, dan zijn de voorwaarden leidend.

Let op: de regels 5, 14 en 15 zijn alleen relevant bij toernooien waarbij blinds en/of een dealerbutton gebruikt worden.

1. Algemeen

 1. We zullen als we beslissingen nemen altijd het belang van het spel en eerlijkheid in overweging nemen. Ongewone omstandigheden kunnen er zo nu en dan toe leiden dat beslissingen in het belang van eerlijkheid prevaleren boven de technische regels.

 2. Alle toernooien beginnen exact op de geplande tijd die in de toernooilobby wordt aangegeven. We behouden ons het recht voor om zonder bericht vooraf een toernooi uit te stellen of te annuleren.

 3. Belangrijke informatie over elk toernooi, waaronder de blindenstructuur, de lengte van de rondes en informatie over rebuys en pauzes kun je vinden door de knop 'Toernooi-info' in de toernooilobby te kiezen (computer) en door op het toernooi zelf te klikken via de lobby (mobiel). We behouden ons het recht voor om zonder bericht vooraf de parameters van een toernooi op elk moment te wijzigen.

 4. Plaatsen worden willekeurig toegewezen. Het is niet toegestaan van plaats te wisselen.

 5. Aan het begin van het spel wordt de button bij plaats 1 gelegd.

 6. In Fixed Limit-toernooien zijn er een bet en drie raises toegestaan. In No Limit- en Pot Limit-toernooien is er geen limiet aan het aantal toegestane raises.

 7. Prijzen worden toegekend zoals vermeld in de toernooilobby, behalve als er een deal is gemaakt (zie regel 23) of als het toernooi geannuleerd wordt (zie ons annuleringsbeleid van toernooien). Welk prijzenschema er gebruikt wordt hangt af van diverse factoren zoals het aantal deelnemers en het aantal spelers per tafel. Het prijzenschema is pas definitief als de inschrijving gesloten is en de rebuy en/of add-on-periode voorbij is.

 8. Om een rebuy te kunnen doen in een rebuy-toernooi moet je het benodigde geld beschikbaar hebben in je account. Spelers met onvoldoende geld in hun account zijn uitgeschakeld als ze geen chips meer hebben. Geld dat op dat moment in een ander spel gebruikt wordt, of geld in een valuta die niet overeenkomt met de valuta van het toernooi, wordt niet beschouwd als zijnde beschikbaar.

 9. Late inschrijving: Late inschrijving is voor de meeste toernooien beschikbaar. De duur van de late-inschrijvingsperiode varieert, maar wordt altijd weergegeven in het toernooiticket in de lobby voor snel plaatsnemen, in het informatiescherm van de tab Toernooien en in de koptekst van de toernooilobby voor dat toernooi. Late inschrijving wordt gemeten in kloktijd (en dus niet in speeltijd van het toernooi). Als een toernooi bijvoorbeeld om 09:00 begint en 90 minuten late inschrijving heeft, sluit de inschrijving om 10:30. De late inschrijving sluit eerder als er genoeg spelers uitgeschakeld zijn om het geld te bereiken.

  Let op: spelers mogen maar één keer deelnemen aan een toernooi, tenzij in de toernooilobby is aangegeven dat er re-entries toegestaan zijn. Het gebruik van meerdere accounts door één speler om meerdere keren deel te nemen aan hetzelfde toernooi is niet toegestaan, en kan leiden tot een waarschuwing, diskwalificatie van het toernooi (met gedeeltelijke of volledige verbeurdverklaring van de winst), en een verbod op het spelen op ons platform.

 10. Uitschrijven: In de meeste toernooien kun je je tot een paar minuten voordat het toernooi begint uitschrijven. De precieze tijd waarop de uitschrijving sluit kun je vinden in de toernooilobby van elk toernooi, en kan van evenement tot evenement verschillen. Spelers die hun plaats hebben gewonnen via een satelliettoernooi kunnen zich alleen uitschrijven als het evenement dat toelaat, maar krijgen dan toernooigeld (T-geld) of een deelnameticket terug in ruil voor hun plaats. Met T-geld kun je je inkopen in onze andere toernooien. Bekijk de pagina T-geld voor meer informatie.

  Let op dat sommige satelliettoernooien eindigen als het doeltoernooi al is begonnen, maar voor het einde van de late inschrijving. Als dit het geval is nemen de winnaars aan het einde van het satelliettoernooi direct en automatisch plaats in het doeltoernooi.

  Let op: in- en uitschrijftijden kunnen verschillen tussen verschillende toernooitypen. Je kunt je niet voor alle toernooien uitschrijven - deze informatie is meestal gemarkeerd als je je inschrijft. Bekijk de toernooilobby voor de precieze inschrijvingsinformatie van elk toernooi. We behouden ons het recht voor om zonder bericht vooraf de in- en uitschrijftijden te wijzigen.

  Spelers die zichzelf uitsluiten van spelen gedurende een toernooi kunnen desondanks een toernooi dat al bezig is en waarin zij spelen uitspelen. Dit betekent ook dat spelers die verzocht hebben om te worden uitgesloten van het spelen op ons platform nadat ze zich gekwalificeerd hebben voor dag 2 van een meerdaags of gefaseerd toernooi toch kunnen spelen in dat toernooi op een vervolgdag van dat toernooi, zelfs nadat hun zelfuitsluitingsperiode begonnen is. Spelers die ervoor kiezen niet te spelen op vervolgdagen ontvangen geen vergoeding.

2. Uitschakelingen

 1. Het toernooi eindigt wanneer één speler alle chips in het spel heeft bemachtigd, of in sommige toernooien, als alle overgebleven spelers dezelfde prijs ontvangen (bijvoorbeeld als in een toernooi vijf dezelfde prijzen worden toegekend, kan het toernooi eindigen wanneer er vijf spelers over zijn).

 2. Als er twee of meer spelers in dezelfde hand worden uitgeschakeld, eindigt de speler die aan het begin van de hand meer chips had hoger dan de speler die er minder had. Als de spelers de hand zijn begonnen met hetzelfde aantal chips, eindigen deze spelers op dezelfde plaats en worden eventuele prijzen tussen hen gelijkelijk verdeeld. Tijdens het hand voor hand spelen (zoals beschreven in regel 13) worden twee spelers die afvallen tijdens een enkele 'synchrone' hand beschouwd als uitgeschakeld tijdens dezelfde hand, zelfs als ze aan verschillende tafels spelen.

 3. In bepaalde fasen van het toernooi (bijvoorbeeld wanneer het prijzengeld flink wordt verhoogd nadat de volgende paar spelers zijn uitgeschakeld) en als er nog meer dan één tafel over is, kan het toernooi 'hand voor hand' gespeeld worden. Dit betekent dat als de hand aan een van de tafels eerder is afgelopen dan aan de andere tafel(s), die tafel op de andere tafel(s) wacht voordat de volgende hand gedeeld wordt. Bij het spelen van hand voor hand, worden alle afvallers tijdens een enkele 'synchrone' hand (ook aan verschillende tafels) beschouwd als afgevallen tijdens dezelfde hand, om de eindvolgorde te bepalen. De eindvolgorde wordt dan bepaald door het vergelijken van de stacks volgens regel 12, en niet door te kijken wie het eerste zijn of haar chips heeft verspeeld.

 4. We gebruiken een 'vooruitschuivende button'-regel in onze toernooien. Volgens deze regel ontvangt geen van de spelers twee keer achter elkaar de button. Nadat elke hand is gespeeld, wordt de button met de klok mee verplaatst. Hierdoor kunnen er spelers zijn die een of beide blinds worden kwijtgescholden, wanneer er spelers worden uitgeschakeld. Omdat dit willekeurig voorkomt, worden er op de lange termijn geen spelers bevoordeeld en is de regel noodzakelijkerwijs eerlijk voor alle spelers.

 5. Als er twee spelers over zijn aan de finaletafel zet de button de kleine blind in, en is die ook als eerste aan de beurt in de openingsronde.

 6. Omdat spelers in een toernooi uitgeschakeld worden, breekt de software tafels op om andere open plaatsen op te vullen. Dit wordt willekeurig gedaan en kan, hoewel dit zelden gebeurt, resulteren in de situatie dat een speler meerdere keren achter elkaar de grote blind moet inzetten. Soms balanceert de software de tafels, zodat er aan alle tafels evenveel (voor zover dat kan) actieve spelers zitten. Spelers die alleen naar een andere tafel verhuisd worden om de tafels te balanceren, worden indien mogelijk naar een vergelijkbare plaats ten opzichte van de blinds verhuisd. Als er genoeg spelers zijn uitgeschakeld, komen alle overige spelers samen aan de 'finaletafel'.

3. Pauzes

 1. Je kunt het pauzeschema van een toernooi vinden in het venster 'Toernooi-info', dat je kunt vinden in de toernooilobby. Spelers worden aangemoedigd het pauzeschema van elk toernooi dat ze willen spelen te bekijken, omdat de lengte en tijd van de pauzes per toernooi kunnen verschillen. We hebben twee soorten pauzes:

  1. Toernooien met pauzes op vaste tijden hebben allemaal pauze om 55 minuten na elk uur. Bijvoorbeeld, een toernooi dat om 07:25 begint, heeft pauze om 07:55. 08:55, 09:55 en elk uur daarna tot het toernooi afgelopen is.

   Deze toernooien kun je herkennen aan de boodschap 'Er is een pauze van 5 minuten om 55 minuten na elk uur' in het gedeelte 'Toernooi-info' onder de tab 'Structuur' in de toernooilobby.

   Er kunnen ook toernooien zijn waarin de pauzes op vaste tijden slechts een keer per twee uur plaatsvinden. In deze toernooien staat er in het informatiescherm van het toernooi onder de tab 'Structuur': ‘Er is elke twee uur een pauze van 5 minuten om 55 minuten na het uur’. Een toernooi als dit begint bijvoorbeeld om 08:35 en heeft pauzes om 08:55, 10:55, en elke twee uur daarna.

   In rebuy-toernooien van dit type waarin een add-on mogelijk is, is er een extra korte pauze (meestal drie minuten) aan het einde van de rebuy-periode, om add-ons te kunnen doen.
  2. Andere toernooien hebben pauze steeds nadat er een bepaalde tijd gespeeld is. Bijvoorbeeld, een toernooi dat om 07:25 begint, kan elk uur pauze hebben. Dit betekent dat de eerste pauze om 08:25 is.

  In alle gevallen wordt er gewacht tot alle handen afgelopen zijn voordat de pauze begint. Dit betekent dat de pauze aan sommige tafels iets langer duurt dan aan andere tafels.

  Let op: sommige toernooien hebben geen pauzes (bijvoorbeeld hyperturbotoernooien en sommige Heads-Up-toernooien of toernooien in Shootout-stijl).

4. Verbroken verbinding en uitzitten

 1. Door aan een toernooi deel te nemen, accepteert de speler het risico dat de verbinding met internet kan worden verbroken door verbindingsproblemen tussen de computer van de speler en de servers, vertraging, blokkering of een ander probleem met de computer van de speler of het internet.

  1. We accepteren geen enkele verantwoordelijkheid voor de verbroken verbinding van een speler, behalve in het geval van een servercrash.
  2. Hoewel alle gebruikers verantwoordelijk zijn voor hun eigen internetverbinding, proberen we spelers te beschermen van wie de verbinding wordt verbroken in de laatste fase van een toernooi om echt geld door extra tijd toe te staan om de verbinding te herstellen. De regels om extra tijd bij een verbroken verbinding, 'disconnect extra time'(DET) te activeren staan hier.
  3. Als de tijd van een speler tijdens een hand verstreken is, met of zonder verbinding, wordt zijn of haar hand gefold wanneer deze speler een actie moet uitvoeren, of wordt er gecheckt als er geen actie hoeft te worden uitgevoerd.
  4. Als de verbinding van een speler verbroken is voor het begin van een hand, krijgt deze speler wel kaarten gedeeld en wordt een blind en/of ante ingezet. Er is geen regel tegen de keuze van een speler om uit te zitten en voor de speler die dit doet worden nog steeds blinds en antes ingezet en kaarten gedeeld. Twee of meer spelers mogen geen afspraken maken om tegelijk uit te zitten, of ze nu aan dezelfde tafel zitten of niet.
  5. Als in shootout- of heads-up-evenement alle spelers een groot aantal handen (meestal 250 handen of meer in een toernooi om echt geld) uitzitten en/of geen verbinding hebben, eindigt de wedstrijd en gaat de speler met de meeste chips door naar de volgende ronde.

5. Chat

Let op: deze regel is bedoeld ter aanvulling en niet ter vervanging van de regels van de cardroom, waarin meer informatie staat over wat wel en niet acceptabel is als het gaat om chatten.

 1. Spelers mogen, of ze nu wel of niet in de hand zitten, niet over de handen praten tot de actie afgelopen is. Spelers moeten de andere spelers in het toernooi te allen tijde beschermen. Over weggegooide handen of mogelijke handen praten is niet toegestaan. Er kan een straf opgelegd worden voor het bespreken van handen tijdens het spel.

Let op: het doel van deze regel is de belangen te beschermen van spelers die nog wel in het toernooi zijn maar op dat moment niet in de hand. Bekijk onze voorbeelden van verboden chat in toernooien voor meer informatie. Om precies te zijn geldt deze regel niet in situaties waarin er nog maar twee spelers over zijn in een toernooi, of het toernooi is begonnen als een heads-up-wedstrijd.

6. Onethisch spel

 1. Poker is een individueel spel en geen teamspel. Acties of chatgesprekken die zijn bedoeld om een andere speler te helpen zijn onethisch en verboden. Onethisch spel, zoals soft-play (minder agressief spelen tegen een partner) en chipdumping (expres chips verliezen aan een partner), kan leiden tot straffen zoals het inhouden van geld van het account van de veroorzaker en/of beëindiging van het account. We controleren standaard het spelverloop om te controleren op overtredingen van onze regels en om de integriteit van onze spellen te bewaken. Het kan nodig zijn winsten van een speler vast te houden tot deze controles zijn afgerond.

 2. Enige uitzonderingen daargelaten (zie onder) mag een speler tijdens een toernooi slechts met één account spelen. Een speler mag ook niet tijdens het evenement zijn of haar plaats door een andere speler laten innemen. Overtreding van deze regel kan leiden tot straffen, waaronder een waarschuwing, diskwalificatie van het toernooi (met gedeeltelijke of volledige verbeurdverklaring van de winst) en een verbod op het spelen op ons platform.

  De hieronder opgesomde voorbeelden van toegestane uitzonderingen zijn bedoeld als voorbeelden van ongeplande maar ernstige omstandigheden waarover je geen controle hebt.

  Voorbeelden van situaties waarover je wel controle hebt en die daarom verboden zijn:

  1. Naar bed gaan en iemand anders je toernooi af laten maken.
  2. Aan een toernooi beginnen en dan in een vliegtuig stappen, of een andere van tevoren geplande reis maken, terwijl een vriend het toernooi van je overneemt totdat je op je bestemming bent aangekomen.
  3. Besluiten dat het wel leuk is om de Sunday Million af te maken bij Jan thuis en Jan vragen het even van je over te nemen tot je 30 minuten later bij hem bent.
  4. Jij en je vriend spelen in hetzelfde toernooi. Jullie spreken af dat als hij eerder uitgeschakeld wordt dan jij, dat hij dan voor jou verder speelt.
  5. Je man is er het weekend niet, maar geeft jou zijn wachtwoord. Je logt in op zowel je eigen account als zijn account en speelt met beide accounts in hetzelfde toernooi.
  6. Je bent doorgedrongen tot de laatste paar tafels van een toernooi en iemand biedt je geld of iets van geldswaarde voor je plaats. Je staat de andere speler toe in te loggen op je account, of je gaat door met spelen in het toernooi volgens zijn expliciete instructies.
   Voorbeelden van situaties waarover je geen controle hebt en daarom toegestaan zijn als we hiervan bewijs kunnen krijgen:
   1. Door een storm valt de stroom bij jou in de buurt uit. Je vraagt daarom een vriend even voor jou verder te spelen terwijl je naar een alternatief zoekt.
   2. Je kind is ziek en je moet naar het ziekenhuis, daarom bel je een vriend die jouw account overneemt.
   3. Je speelt in een toernooi maar je verbinding wordt verbroken door een storing bij je internetprovider. Je belt een vriend die jouw account overneemt terwijl jij naar een alternatief zoekt.

7. Serverproblemen

 1. In het geval van een servercrash worden de actieve handen aan elke tafel hersteld door de handen terug te draaien. Het aantal chips van elke speler wordt ingesteld op het aantal aan het begin van de hand. In bijzondere omstandigheden, wanneer een toernooi moet worden geannuleerd vanwege een crash of andere reden, worden spelers gecompenseerd volgens het annuleringsbeleid voor toernooien.

8. Deals

 1. Het maken van deals in toernooien is toegestaan, tenzij anders vermeld staat in de toernooilobby.

  1. Als alle overgebleven spelers in een toernooi overeenkomen dat ze het prijzengeld volgens een door hen gekozen formule willen verdelen, accepteren we deze overeenkomst en passen we de gepubliceerde toernooiprijzen aan zodat deze overeenkomen met de in de deal afgesproken prijzen.
  2. Als alle overgebleven spelers een deal willen maken, moeten ze het vakje ‘Een deal bespreken’ aanvinken onder de tab ‘Info’ in de chatbox aan de tafel. Als alle overgebleven spelers dit vakje hebben aangevinkt, wordt de tafel aan het einde van de hand automatisch gepauzeerd en onze klantenservice op de hoogte gesteld. Een medewerker komt dan naar de tafel om te zorgen dat er een deal gemaakt kan worden. We kunnen niet garanderen dat er snel een medewerker komt. We zullen echter ons uiterste best doen vertraging te voorkomen.
  3. Het maken van deals is niet in alle toernooien beschikbaar. Als het maken van een deal beschikbaar is, is het vakje ‘Een deal bespreken’ te zien onder de tab ‘Info’ aan de finaletafel.
  4. We nemen geen deel aan het maken van de deal, maar fungeren als faciliterende derde om ervoor te zorgen dat iedereen het met elkaar eens is voordat we de overboekingen uitvoeren zoals hierboven beschreven.
  5. We behouden ons het recht voor te vereisen dat bij elke deal een deel van het geld ‘op tafel’ blijft als prijzengeld voor de eerste plaats. Dit geld dat in het spel moet blijven zal meestal niet meer dan 5% van het totale prijzengeld van het toernooi zijn, en zorgt ervoor dat de afloop van het toernooi integer is. Het bedrag dat in het spel moet blijven, als dat al zo is, staat meestal vermeld in het toernooilobbybericht.
  6. Spelers kunnen afspreken om meer geld 'op tafel' te laten voor de eerste of andere plaatsen.
  7. Het is de verantwoordelijkheid van de spelers om de gehele overeenkomst te bepalen. Bij afwezigheid van toezicht aan tafel door een medewerker van onze klantenservice, valideren chatgegevens niet altijd een overeenkomst. Echter, we kunnen een deal opleggen als die duidelijk is overeengekomen door alle partijen.
  8. Alleen spelers aan de finaletafel kunnen een deal maken, en alle deals dienen alle overgebleven spelers te omvatten.
  9. Er worden alleen deals uitgevoerd voor toernooien om echt geld.
  10. Spelers kunnen elke deal sluiten die ze willen. Als spelers hierom vragen, verstrekken onze medewerkers hen de cijfers voor ICM, Chip Count of Even Split als mogelijke deals.
   • ICM is het 'Independent Chip Model', een manier om voor elke speler zijn aandeel in het overgebleven prijzengeld te berekenen gebaseerd op het aantal chips, het resterende prijzengeld (zonder het prijzengeld dat overblijft om om te spelen) en de kans die de speler heeft om elke overgebleven prijs in het toernooi te winnen. Dit is de standaardmethode die aan spelers wordt aangeboden.
   • Chip Count is het toekennen van de overgebleven prijzen (zonder het geld dat overblijft 'op tafel') alleen gebaseerd op het aantal chips dat de spelers hebben.
   • Een Even Split verdeelt de overgebleven prijzen (zonder het geld dat overblijft om om te spelen) gelijk over alle spelers.
   Alle cijfers die door onze medewerkers worden verstrekt zijn niet bindend totdat alle spelers hier duidelijk mee akkoord zijn gegaan in de chat. Spelers kunnen als ze willen discussiëren over varianten op deze cijfers. Onze medewerkers herhalen deze deal dan in de chat en vragen alle spelers de overeenkomst te bevestigen.
  11. Spelers zijn verplicht hun heads-up-wedstrijden op een normale manier uit te spelen, ongeacht de identiteit van hun tegenstander. 'Coinflips' spelen, chip dumping of enige andere activiteit die geclassificeerd kan worden als ‘ongewoon’ spel is verboden. Overtreding van deze regel kan leiden tot straffen tot en met een verbod op het spelen op ons platform met verbeurdverklaring van gelden. Deze regel is niet van toepassing op de finaletafel van een gepland heads-up-toernooi.

  Het sluiten van deals over punten voor het Toernooiklassement of Sit & Go-klassement is niet toegestaan. Als dit wel gebeurt, kunnen alle toegekende klassementspunten worden ingetrokken voor de spelers in het toernooi die een deal hebben gemaakt.

9. Bounties

 1. In sommige speciale toernooien, staat er een 'bounty' op een aantal of alle deelnemers. Een speler die zo'n tegenstander uitschakelt, wint de bounty (een geldprijs).

  Er zijn drie soorten bounty-toernooien:

  Knock-out: op elke deelnemer staat een bounty. Je wint een geldprijs voor elke speler die je uitschakelt. Er bestaan ook Oplopende Knock-outs, waarin de bonus hoger wordt naarmate je spelers elimineert.

  Team Pro bounty: op elke speler van Team PokerStars Pro die meedoet aan het toernooi staat een bounty.

  Specifieke bounty: op een specifieke speler in het toernooi staat een bounty.

  De bounty wordt uitgekeerd aan de speler die de 'relevante pot' wint in de beslissende hand. Dit kan de hoofdpot zijn, maar ook een van de sidepots. 'Relevante pot' betekent de pot waarin de speler met de bounty all-in ging met zijn laatste chips.

  • Bijvoorbeeld:
   Daniel (100 chips), Barry (200 chips), Vanessa (400 chips) en Jake (1000 chips) spelen een hand in een No Limit-toernooi.

   Daniel gaat all-in, en Barry, Vanessa en Jake callen. De pot waar Daniel aanspraak op maakt is de 'hoofdpot' (main pot). Het betten gaat daarnaast verder, in bijpot 1.

   Barry gaat all-in, en Vanessa en Jake callen. Het betten tussen Vanessa en Jake gaat door in bijpot 2.

   Vanessa gaat all-in en Jake callt.

   Barry laat de beste hand zien. Hij wint bijpot 1 en de hoofdpot, waarmee hij Daniel uitschakelt. Hij ontvangt de bounty voor Daniel.

   Jake heeft de op één na beste hand, en wint bijpot 2, waarmee hij Vanessa uitschakelt. Jake wint de bounty voor Vanessa.

   Let op: Barry had de beste hand van allemaal, maar hij had niet genoeg chips om Vanessa uit te schakelen. Jake had echter wel genoeg chips en wint daarom de bounty van Vanessa.
 2. In een pokervariant waarin de pot gedeeld wordt, zoals in Omaha Hi/Lo of Stud Hi/Lo, wordt de bounty altijd toegewezen aan de Hi-hand. Dit is omdat een speler nooit door alleen een Lo-hand kan worden uitgeschakeld.

 3. Als twee spelers dezelfde winnende hand hebben en daarom de 'relevante pot' delen (of, in het geval van een pokervariant waarin de pot gedeeld wordt zoals in regel 25 beschreven, als twee spelers de Hi-helft van de 'relevante pot' delen), wordt de bounty gelijkelijk verdeeld tussen de winnaars. Resterende centen worden toegewezen aan de spelers in de eerste posities vanaf de dealer.

 4. Als een speler met een bounty het toernooi wint:

  1. krijgt die speler in een knock-outtoernooi zijn eigen bounty.
  2. wordt in een toernooi met Team Pro of specifieke bounties de bounty niet uitgekeerd.
 5. Als er in een toernooi wordt aangegeven dat er een bounty op een bepaalde speler staat, maar die speler schrijft zich niet in voor dat toernooi, dan wordt er geen bounty voor die speler betaald.

 6. Spelers mogen onder elkaar geen afspraken maken om een bepaalde speler uit te schakelen om een bounty te verdienen. Zulke afspraken worden gezien als samenspanning en zijn reden voor diskwalificatie voor het toernooi of andere straffen. Lees regel 20 en 21 hierboven en onze pagina over verboden chat in toernooien voor meer informatie.

 In het geval van een geschil is de beslissing van het PokerStarsmanagement bindend.

Handwaarden

Hand Rankings

De verschillende handwaarden in Texas Hold'em, Omaha en andere spelvarianten.

Veelgestelde vragen over pokerspellen

faq games

Veelgestelde vragen en de antwoorden daarop over het pokeren bij PokerStars.

Pokerwoordenboek

Dictionary

In het pokerwoordenboek kun je pokerjargon en pokertaal opzoeken.

Klantenservice

Support

De klantenservice staat 24 uur per dag klaar om je te helpen, en kan alle vragen beantwoorden die niet te vinden zijn in de veelgestelde vragen.

Spelen om echt geld

Chip Stack

Stort voor het eerst echt geld en begin met spelen bij PokerStars. Stortingen zijn snel en veilig.