poker

AVG - Veelgestelde vragen

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is een verzameling regels ontwikkeld om de bestaande bescherming van persoonsgegevens en privacy van EU-burgers te verbeteren. De verordening is gecreëerd om gegevensbeschermingswetgeving in de Europese Unie te versterken en uniform te maken.

De AVG is met ingang van 25 mei 2018 van kracht.

De AVG definieert persoonsgegevens als “elk gegeven over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon”. Dat kan alles zijn van een naam, een huisadres, een foto, een e-mailadres, bankgegevens tot het IP-adres van een computer.

Persoonsgegevens verwijst naar gegevens van een individu dat geïdentificeerd kan worden met die gegevens of als die gegevens zijn gecombineerd met andere gegevens waardoor het individu identificeerbaar wordt.

Het is niet van invloed op je actieve account. De verordening is alleen van toepassing op spelers die geen gebruik meer willen maken van hun Starsaccount en onze diensten. Daarom verwijderen we na een bepaalde tijdsperiode de gegevens van inactieve accounts. In beide gevallen hoeven onze spelers geen actie te ondernemen.

We willen onze spelers verzekeren dat we ons uiterste best doen om hun persoonsgegevens te beschermen tegen gegevensdiefstal of -misbruik door gebruik te maken van de beste technische en organisatorische maatregelen om te beschermen tegen bedreigingen. 

Ons herziene privacybeleid beschrijft de voorwaarden waaronder je persoonsgegevens worden gebruikt en/of verwerkt. Als het gebruik van je persoonsgegevens je toestemming vereist, sturen we altijd een schriftelijk verzoek hiertoe, waarin het specifieke doel staat beschreven. 

We bewaren je persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze aanvankelijk zijn gevraagd (dit kan overruled worden door wettelijke verplichtingen waaraan we mogelijk onderhevig zijn in overeenstemming met de voorwaarden van onze licentie). Als je niet inlogt op je account, hebben we een automatische slaapperiode die begint vanaf je laatste inlogdatum. Na de van toepassing zijnde slaapperiode en afhankelijk van je rechtsgebied wordt je account permanent gesloten en verwijderen we alle gegevens die naar een persoon te herleiden zijn uit onze database.

De tijdsperiode die moet verstrijken alvorens we naar een persoon te herleiden gegevens verwijderen hangt af van het land waar en de licentie waaronder je account staat geregistreerd. 

Als je bijvoorbeeld een account hebt dat onder de .BE-licentie valt, verwijderen we vijf jaar nadat je gestopt bent met het gebruiken van je account je persoonsgegevens permanent uit onze database.

Bekijk de periode die van toepassing is voor jouw licentie:

Als je account slapend is, worden je persoonsgegevens na de volgende periode verwijderd:

.COM: 6 jaar

.NET: 6 jaar

.FR: 6,5 jaar

.EE: 5 jaar

.BE: 5 jaar

.DK: 5 jaar

.EU: 6 jaar

.UK: 6 jaar

.IT: 10 jaar

.BG: 6 jaar

.SH: 5 jaar

.RO: 6 jaar

.PT: 10 jaar

.ES: 10 jaar

.CZ: 10 jaar

.GR: 5-10 jaar

.SE: 5-10 jaar

Je account valt onder de gegevensbeschermingsverordening. Dit betekent dat we, als je besluit te stoppen met het gebruikmaken van onze diensten, na een tijdsperiode (zie hierboven) je persoonsgegevens verwijderen uit onze database en dat deze niet langer voor ons toegankelijk zijn.

Je accountinformatie is niet meer beschikbaar en je moet wellicht een nieuw account creëren op onze site. Als je probeert je account opnieuw te activeren en we informeren je dat dit is verwijderd conform de vereisten van de AVG, dan kun je een nieuw account creëren (behoudens beperkingen).

Als je je eerder hebt uitgesloten van spelen om echt geld en je account is slapend tijdens de tijdsperiode die hierboven staat genoemd, dan wordt je account conform de AVG-vereisten gesloten. We zijn echter verplicht bepaalde informatie over je account te bewaren om ervoor te zorgen dat je in de toekomst geen account kunt openen op onze site.

Als het account is geregistreerd onder de .COM-licentie, is de AVG nog steeds van toepassing aangezien de licentie is uitgegeven door de Malta Gaming Authority (MGA) en Malta een EU-lidstaat is.

Je .UK-account wordt niet anders behandeld dan accounts die onder de gegevensbeschermingsverordening van de EU vallen, zelfs na de Brexit.

Mocht je nog vragen hebben over de AVG of ons privacybeleid, neem dan contact op met de klantenservice.