Ethische verantwoordelijkheid

Als wereldwijde leider in de onlinepokerindustrie streven we ernaar deze bevoorrechte positie te behouden bij alles wat we als bedrijf ondernemen. Daarom zorgen we ervoor dat onze merkproducten op een verantwoorde wijze en volgens hoge ethische normen worden geproduceerd. We streven ernaar ervoor te zorgen dat elke derde partij waarmee we samenwerken om onze merkproducten te produceren gecommitteerd is aan exact dezelfde ethische normen die wij er op na houden en deze respecteert.

We incorporeren een ethische norm voor ondernemen ('ENO') in onze commerciële overeenkomsten met onze externe producenten die voldoet aan internationaal erkende normen. De ENO behandelt een breed spectrum onderwerpen van ethische aard om ervoor te zorgen dat diegenen die betrokken zijn bij de productie van onze merkproducten eerlijk en met respect behandeld worden, betaald worden in overeenstemming met van toepassing zijnde juridische vereisten en dat ze werken in een omgeving die openstaat voor hun culturele, etnische en filosofische verschillen. Een kernelement van de ENO is ervoor te zorgen dat medewerkers de wettelijke minimumleeftijd hebben. We verbieden expliciet het gebruik van minderjarige arbeidskrachten en/of enige vorm van dwangarbeid, inclusief gevangenisarbeid, contractslavernij/mensenhandel of het beperken van bewegingsvrijheid. De ENO vereist ook dat acceptabele gezondheids- en veiligheidsnormen voor de werkomgeving worden gehandhaafd, dat de arbeidskrachten regelmatig loon en overwerk krijgen uitbetaald, dat er beperkingen gelden voor de werktijden en dat arbeidskrachten acceptabele arbeidsomstandigheden in een veilige omgeving verschaft worden.

Tenslotte behouden wij ons onder onze ENO het recht voor periodieke, onaangekondigde inspecties uit te voeren van de fabrieken die gebruikt worden door onze producenten om te controleren en te documenteren of zij zich houden aan onze ENO. We zullen snel handelen om ervoor te zorgen dat onze externe producenten enige tekortkoming die we identificeren tijdens onze inspecties onmiddellijk verhelpen en grondig aanpakken.

Kassier

Cashier

Klaar om om echt geld te spelen? Stort snel en eenvoudig geld in je Starsaccount met verschillende methoden, zowel op de computer als op mobiele apparaten.

Rewards-winkel

Rewards Store

Gebruik je StarsCoin om exclusieve artikelen te kopen in de Rewards-winkel.