Directe bankoverboeking: Mijn uitbetaling ontbreekt

Als je geld laat uitbetalen via een directe bankoverboeking, wordt het geld meestal 3-5 werkdagen nadat we je verzoek hebben goedgekeurd bijgeschreven op je bankrekening.

Controleer na het verstrijken van deze periode of de bankgegevens die in je Starsaccount staan geregistreerd correct en up-to-date zijn.

Zo ja, stuur ons dan een e-mail met een gescande kopie of een screenshot van je bankafschrift, zodat we een onderzoek kunnen starten bij onze betalingsverwerker.

Zorg ervoor dat deze gegevens zichtbaar zijn:

  • Alle transacties vanaf de datum van je uitbetaling tot en met de huidige datum
  • De laatste 4 cijfers van het bankrekeningnummer
  • De naam van de rekeninghouder
  • Het postadres van de bank (bij een papieren afschrift) of de URL van de bank (bij digitale afschriften)

Als je informatie nodig hebt over het maken van een screenshot, bekijk dan deze nuttige link.

Belangrijk:
Als je bankafschrift je volledige rekeningnummer weergeeft, bewerk de afbeelding dan en verberg die informatie voor je het naar ons stuurt. Anders kunnen we je document niet verwerken en moeten we het vernietigen.

We kunnen geen onderzoek starten als de 5 werkdagen vanaf de datum waarop we je uitbetaling hebben goedgekeurd nog niet verstreken zijn.

Disclaimer:
We verstrekken als dienstverlening aan onze spelers links naar websites en producten van derde partijen. The Stars Group beveelt ze niet aan en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het gebruik van deze producten of websites. Ze staan los van The Stars Group. Let op: gebruik of vermelding van genoemde informatie of producten is op eigen risico en naar eigen goeddunken.

Feedback

Is je vraag met dit artikel beantwoord?

Gerelateerde helpartikelen