poker

Privacybeleid

Overzicht

Hieronder vind je ons privacybeleid dat uiteenzet hoe we je persoonsgegevens verwerken en welke rechten je hebt met betrekking tot gegevensbescherming. We raden je sterk aan kennis te nemen van dit privacybeleid. We begrijpen echter dat mensen een druk leven hebben, dus willen we een kort overzicht geven van hoe we je persoonsgegevens gebruiken. Denk eraan dat dit eerste gedeelte slechts een overzicht is en niet gelezen dient te worden ter vervanging van het gehele privacybeleid hieronder.

We verwerken je persoonsgegevens voor een aantal doeleinden die hieronder in detail worden besproken. De belangrijkste twee doeleinden zijn ons in staat stellen je diensten aan te bieden en voldoen aan onze regelgevingsverplichtingen, specifiek:

 • Met betrekking tot de eerste van deze moet je, zodat we je diensten kunnen aanbieden, een gebruikersaccount registreren en voor het storten van geld moet je bankgegevens verstrekken.
 • Vanwege het regelgevingsaspect zijn we verplicht om onze klanten te monitoren en gegevens van transacties te registreren om te waarborgen dat we een eerlijke, verantwoorde en veilige dienst aanbieden. Hiertoe behoort tevens het verifiëren van je leeftijd en het monitoren van onze klanten om ervoor te zorgen dat ze gokken binnen hun mogelijkheden.

Introductie

Dit privacybeleid is van toepassing op onze websites, applicaties, goederen en diensten die verwijzen naar dit beleid of die geen apart privacybeleid hebben. Het doel van dit privacybeleid is je informatie te verstrekken over hoe we je persoonsgegevens gebruiken. Dit privacybeleid kan van tijd tot tijd geüpdatet worden, daarom raden we je aan het regelmatig te bekijken. Als we echter wezenlijke wijzigingen aanbrengen, zullen we je hierop attenderen.

Wie is de verwerkingsverantwoordelijke?

De verwerkingsverantwoordelijke (voorheen gegevensverwerkingsverantwoordelijke) van je persoonsgegevens is TSG Interactive Services (Ireland) Limited, Belfield Office Park, Beech Hill Road, Clonskeagh, Dublin 4, Ierland. Hiernaar verwijzen we als we het in dit privacybeleid hebben over 'TSG', 'we/wij', 'onze', 'ons', enzovoorts.

En wie is de functionaris voor de gegevensbescherming, of is dat de FG?

Ja, we hebben een functionaris voor de gegevensbescherming (FG) aangewezen. Hoewel onze FG bereikbaar is via dataprotection@flutterint.com, is onze klantenservice je eerste aanspreekpunt als je je rechten wil uitoefenen. Zie ook het gedeelte 'Je rechten' hieronder.

Wat wordt er bedoeld met de 'Groep'?

Elke referentie in dit privacybeleid naar de 'Groep' betekent Flutter Entertainment plc en enige of alle van zijn directe of indirecte dochterondernemingen, joint venture-partners en daaraan gerelateerde bedrijven waar ter wereld die ook zijn gevestigd zoals die op enig moment kunnen bestaan met inbegrip van, maar niet beperkt tot, Paddy Power, Betfair, Timeform, Sportsbet, BetEasy, FanDuel, TVG, Adjarabet, Sky Betting and Gaming, PokerStars, Junglee, Singular en Sisal.

Hoe verzamelen we je persoonsgegevens?

Om je diensten te kunnen aanbieden, moet je een gebruikersaccount creëren. Wanneer je dit gebruikersaccount creëert, moet je bepaalde persoonlijke gegevens verstrekken zoals je naam, leeftijd, adres en e-mail. Daarnaast is aanvullende informatie vereist om gebruik te kunnen maken van een aantal van onze diensten, zoals de gegevens van je bankpas.

We verzamelen ook informatie over de transacties die je doet, met inbegrip van je gokactiviteit. We kunnen je persoonsgegevens verzamelen via enquêtes die wij, of bedrijven die hiervoor door ons zijn ingehuurd, houden. Daarnaast verzamelen we informatie over je gebruik van onze websites, mobiele applicaties en diensten. We verzamelen ook andere informatie die noodzakelijk is voor ons om je persoonsgegevens te verwerken voor de doeleinden die zijn beschreven in dit privacybeleid.

Wanneer je contact met ons opneemt, verwerken we de persoonsgegevens die je verstrekt middels die communicatie.

We kunnen ook persoonsgegevens verzamelen van derde dienstverleners, zoals kredietregistratiebureaus en bedrijven op het gebied van fraudepreventie.

Ten slotte gebruiken we ook 'cookies' en vergelijkbare technologieën die bepaalde informatie over je kunnen verzamelen, zoals de IP-adressen en online activiteit van je apparaten, waarvan sommige je persoonsgegevens vormen. Meer informatie over de cookies die we gebruiken lees je in het gedeelte 'Cookies' hieronder.

Hoe gebruiken we je persoonsgegevens

In overeenstemming met gegevensbeschermingswetten verwerken we je persoonsgegevens alleen als we een wettelijke grondslag hebben om dit te doen met betrekking tot je persoonsgegevens. We verwerken je persoonsgegevens als: (i) dat noodzakelijk is om je diensten aan te bieden in het kader van de uitvoering van het contract dat we met je hebben; (ii) we verplicht zijn dit te doen in overeenstemming met regelgevings- of wettelijke verplichtingen; (iii) je toestemming hebt gegeven; of, (iv) het in ons gerechtvaardigd belang is je persoonsgegevens te verwerken, zolang dit belang geen afbreuk doet aan jouw rechten, vrijheden en belangen.

Met uitzondering van een beperkt aantal omstandigheden verwerken we geen speciale categorieën persoonsgegevens van je (zoals persoonsgegevens met betrekking tot je gezondheid, etniciteit, geloof, politieke gezindheid, vakbondslidmaatschap of seksualiteit) of persoonsgegevens met betrekking tot strafbare feiten of strafrechtelijke veroordelingen. Voor wat betreft het beperkte aantal omstandigheden waarin we speciale categorieën persoonsgegevens verzamelen, hebben we de aanvullende wettelijke grondslag die vereist is hieronder in cursief beschreven.

Het volgende is een lijst van de doeleinden waarvoor we je persoonsgegevens verwerken en de wettelijke grondslag waarop dergelijke verwerking wordt uitgevoerd:

DoelWettelijke grondslag
Het creëren, administreren en beheren van je gebruikersaccount Noodzakelijk voor de uitvoering van een contract
Het aanbieden van onze diensten aan je (inclusief je toestaan onze spellen te spelen)Noodzakelijk voor de uitvoering van een contract
Het ontvangen van en het reageren op je communicatie en verzoekenNoodzakelijk voor de uitvoering van een contract als de communicatie specifiek onze diensten betreft, anders gerechtvaardigde belangen 
Het je op de hoogte stellen van belangrijke updates van onze websites, mobiele applicaties en diensten Noodzakelijk voor de uitvoering van een contract
Het waarborgen dat we kunnen voldoen aan onze regelgevingsverplichtingen met betrekking tot je gebruik van onze diensten, inclusief het verifiëren van de juistheid van alle informatie die je ons verstrekt, het verifiëren van je identiteit en het verifiëren van je leeftijd (waarvoor we je persoonsgegevens kunnen doorgeven aan derde partijen, of informatie afkomstig van derde partijen (zoals kredietregistratiebureaus) kunnen toevoegen aan je persoonsgegevens) Noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke of regelgevingsverplichting
Het vaststellen van de herkomst van geld en vermogen, en bepalen in hoeverre dat bijdraagt aan hoeveel je je kunt veroorloven te besteden Noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke of regelgevingsverplichting 
Het voldoen aan onze verplichtingen krachtens de van toepassing zijnde wetgeving (inclusief kansspelwetgeving en regelgevings- en licentievereisten met betrekking tot onze kansspellicenties) Noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke of regelgevingsverplichting
Het opsporen en openbaar maken van elke verdenking van onrechtmatige, frauduleuze of anderszins onbetamelijke activiteit die verband houdt met onze websites, mobiele applicaties en diensten (inclusief het witwassen van geld) Noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke of regelgevingsverplichting 

Zwaarwegend algemeen belang: het voorkomen of opsporen van onrechtmatige handelingen / het beschermen van spelers tegen oneerlijkheid / regelgevingsvereisten met betrekking tot onrechtmatige handelingen en oneerlijkheid / het voorkomen van fraude / verdenking van het financieren van terrorisme of het witwassen van geld  
Het monitoren van gokpatronen en het opsporen van mogelijke problemen met betrekking tot verantwoord spelen Noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke of regelgevingsverplichting 

Zwaarwegend algemeen belang: het beschermen van mensen die risico lopen / het beschermen van het economisch welzijn van bepaalde mensen  
Het voorkomen dat je gebruikmaakt van onze websites, mobiele applicaties en diensten als je ons daarom gevraagd hebt (zoals zelfuitsluiting) Noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke of regelgevingsverplichting 

Zwaarwegend algemeen belang: het beschermen van mensen die risico lopen / het beschermen van het economisch welzijn van bepaalde mensen  
Het voldoen aan stortings-, uitgave- of verlieslimieten die je hebt ingesteld of die van toepassing zijn voor je gebruikersaccount Toestemming
Het ondersteunen van elk ander doeleinde noodzakelijk voor de uitvoering van onze contractuele verplichtingen of een doeleinde dat specifiek is vermeld op het moment dat je je persoonsgegevens verstrekte Noodzakelijk voor de uitvoering van een contract
Het opsporen van frauduleus gebruik van onze dienstenNoodzakelijk vanwege een wettelijke of regelgevingsverplichting
Het opsporen van niet-nakoming van onze gebruiksvoorwaarden Noodzakelijk voor de uitvoering van een contract
Het uitvoeren van marktonderzoekcampagnes Gerechtvaardigde belangen van een beter begrip van welke producten en diensten onze klanten het meest op prijs stellen 
Het uitsturen van enquêtes om onze producten en diensten beter te begrijpen Gerechtvaardigde belangen van een beter begrip van welke producten en diensten onze klanten het meest op prijs stellen 
Het analyseren van de resultaten van enquêtes die door jou zijn ingevuld Toestemming
Het opstellen van statistieken met betrekking tot het gebruik van onze websites, mobiele applicaties en diensten door jou en onze andere klanten Gerechtvaardigde belangen van het begrijpen van het gebruik, en daardoor het verbeteren, van onze producten en diensten
Het sturen van aanbiedingen en promoties met betrekking tot diensten van ons waarin je mogelijk geïnteresseerd bent Toestemming
Het opnemen van telefoongesprekken naar en van, en live chats met, medewerkers van onze klantenservice voor trainingsdoeleinden  Gerechtvaardigde belangen van het verbeteren van onze klantenservice
Het opnemen van telefoongesprekken naar en van, en live chats met, onze klantenservice voor veiligheids- en regelgevingsdoeleinden Noodzakelijk vanwege een wettelijke of regelgevingsverplichting
Het gebruiken van je naam, afbeelding, gebruikersnaam of locatie voor publiciteit en marketing, maar alleen als je ons expliciete en geïnformeerde toestemming hebt gegeven om dit te doen Toestemming
Delen: het delen van je persoonlijke informatie met andere leden van de Groep die helpen bij het aanbieden van de diensten aan klanten Gerechtvaardigde belangen om onze diensten te kunnen aanbieden
Delen: het delen van je persoonsgegevens met onze professionele adviseurs, zoals juristen en consultants Gerechtvaardigde belangen zodat we advies kunnen inwinnen
Delen: het delen van persoonsgegevens met andere leden van de Groep om te waarborgen dat maatregelen op het gebied van verantwoord spelen binnen de hele groep kunnen worden toegepast Noodzakelijk vanwege een wettelijke of regelgevingsverplichting
Delen: het delen van je persoonsgegevens met socialemediadiensten om je advertenties op socialemediasites aan te bieden, tenzij je hebt verzocht dergelijke advertenties niet te ontvangen via je socialemedia-account Gerechtvaardigd belang van het beter reclame maken voor onze producten en diensten
Delen: het delen van je persoonsgegevens met derde partijen ten behoeve van identiteits- en geolocatieverificatie Noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke of regelgevingsverplichting
Delen: het delen van je persoonsgegevens met derde partijen met als doel het opsporen van fraude en witwassen van geld  Noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke of regelgevingsverplichting 

Zwaarwegend algemeen belang: Het voorkomen of opsporen van onrechtmatige handelingen / het beschermen van spelers tegen oneerlijkheid / regelgevingsvereisten met betrekking tot onrechtmatige handelingen en oneerlijkheid / het voorkomen van fraude / verdenking van het financieren van terrorisme of het witwassen van geld  
Delen: het delen van je persoonsgegevens met wetshandhavingsinstanties ten behoeve van de preventie en opsporing van criminaliteit Gerechtvaardigde belangen van het helpen bij het beschermen van onze diensten en onze community 

Zwaarwegend algemeen belang: het voorkomen of opsporen van onrechtmatige handelingen / het beschermen van spelers tegen oneerlijkheid / regelgevingsvereisten met betrekking tot onrechtmatige handelingen en oneerlijkheid / het voorkomen van fraude / verdenking van het financieren van terrorisme of het witwassen van geld  
Delen: het delen van je persoonsgegevens met nationale zelfuitsluitingsdatabases als je jezelf hebt uitgesloten van spelenNoodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke of regelgevingsverplichting 

Zwaarwegend algemeen belang: Het beschermen van mensen die risico lopen / het beschermen van het economisch welzijn van bepaalde mensen  
Delen: het delen van je persoonsgegevens met kansspelregelgevers om te helpen bij en mee te werken aan onderzoeken Noodzakelijk vanwege een wettelijke of regelgevingsverplichting
Cookies: het exploiteren van onze websites en mobiele applicaties, waaronder het je toestaan om te interacteren met onze websites en mobiele applicaties en keuzes terug te halen als je tussen pagina's heen en weer gaat Gerechtvaardigd belang van het gebruiken van een website met ten minste standaardfunctionaliteit om onze diensten aan te bieden
Cookies: het analyseren van je gebruik van onze website, het monitoren van ons webpubliek en het plaatsen van bepaalde content op onze website in overeenstemming met je gebruik Toestemming
Cookies: het volgen van je reis naar en van onze website zodat we kunnen begrijpen hoe klanten van en naar onze website komen en we commerciële overeenkomsten kunnen uitvoeren Toestemming 
Cookies: het voldoen aan regelgeving, inclusief het opsporen van meerdere accounts, pogingen om in te loggen op een ongeautoriseerd gebruikersaccount of potentiële fraude Noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke of regelgevingsverplichting
Cookies: het tonen van marketing van derde partijen Toestemming

Naast de doeleinden zoals hierboven beschreven kunnen we je persoonsgegevens ook verwerken voor andere doeleinden die we verenigbaar achten met de hierboven genoemde doeleinden. We updaten dit privacybeleid dienovereenkomstig als we dit doen.

We maken je erop attent dat de wettelijke grondslagen zoals hierboven beschreven degene zijn die voornamelijk van toepassing zijn, hoewel het mogelijk is dat een verandering van omstandigheden leidt tot een verandering van de wettelijke basis. Als je bijvoorbeeld je gebruikersaccount bij ons sluit, verwerken we je persoonsgegevens niet langer voor de uitvoering van een contract met jou, maar blijven we dit doen om te voldoen aan wettelijke vereisten.

Delen binnen de Groep

We zijn onderdeel van de Groep en er zullen momenten zijn waarop je persoonsgegevens worden gedeeld met andere leden van de Groep. Dit gebeurt onder de volgende omstandigheden:

 • bij het ons in staat stellen maatregelen op het gebied van verantwoord spelen (zoals zelfuitsluiting) voor spelers binnen de hele Groep vast te stellen en toe te passen (noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke/regelgevingsvereiste);
 • bij het helpen bij accountbeheer, identificeren en verifiëren van onze klanten en andere controles in het kader van regelgeving (noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke/regelgevingsvereiste);
 • bij het helpen waarborgen dat klantgegevens up-to-date en juist zijn (noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke/regelgevingsvereiste);
 • bij het opsporen van klanten die zich schuldig hebben gemaakt aan of verdacht worden van fraude, het witwassen van geld of andere criminele activiteiten (noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke/regelgevingsvereiste);
 • bij het opsporen van klanten die onze algemene voorwaarden of andere voorwaarden met betrekking tot onze diensten niet zijn nagekomen (gerechtvaardigde belangen);
 • bij het sturen van merkoverstijgend marketingmateriaal als een klant hierom verzocht heeft (toestemming); en
 • bij het analyseren en beter begrijpen van onze business, klanten, producten en diensten binnen de hele groep (gerechtvaardigde belangen).

We kunnen persoonsgegevens in de toekomst ook delen met andere leden van onze Groep voor doeleinden gerelateerd aan en verenigbaar met de doeleinden zoals hierboven beschreven. Als we ten slotte wettelijk of vanwege regelgeving verplicht zijn persoonsgegevens binnen de hele Groep te delen om redenen anders dan hierboven beschreven, dan zijn we verplicht dit te doen.

Bekijk dit privacybeleid regelmatig voor updates over het delen binnen onze groep.

Het doorgeven van je persoonsgegevens

Naast de doeleinden met betrekking tot het delen van je persoonsgegevens zoals hierboven beschreven geven we je persoonsgegevens ook door aan verwerkers waarmee we zakendoen. We hebben een contract met al zulke verwerkers om te waarborgen dat je persoonsgegevens veilig zijn.

We kunnen je persoonsgegevens ook doorgeven in de volgende gevallen:

 • indien vereist door van toepassing zijnde wet- of regelgeving (doorgeven aan een overheids-, regelgevings- of handhavingsinstantie);
 • om ons juridisch te verdedigen en/of met betrekking tot gerechtelijke procedures; en
 • tijdens het onderhandelen over een overname, aankoop of fusie, en in het kader hiervan.

Het doorgeven van je persoonsgegevens buiten de EER

We slaan je persoonsgegevens op op het eiland Man, een territorium dat een adequaatheidsbesluit heeft ontvangen van de Europese Commissie met betrekking tot passende gegevensbeschermingswetten. Leden van de Groep die buiten de Europese Unie zijn gevestigd kunnen ook toegang verkrijgen tot je persoonsgegevens. In zulke gevallen hebben we modelcontracten afgesloten om passende bescherming van je persoonsgegevens te waarborgen.

We kunnen je persoonsgegevens ook delen met derde partijen buiten de Europese Unie. In al zulke gevallen zorgen we ervoor dat er modelcontracten zijn afgesloten of een adequaatheidsbesluit is afgegeven om je persoonsgegevens te beschermen.

Beveiliging

We nemen passende beveiligings-, technische en organisatorische maatregelen om te waarborgen dat je persoonsgegevens veilig zijn en om diefstal, verlies of ongeautoriseerde toegang tot je persoonsgegevens te voorkomen. Het is echter belangrijk te beseffen dat veiligheid nooit kan worden gegarandeerd en dat je ons niet aansprakelijk stelt tenzij de veiligheid van je persoonsgegevens is aangetast door nalatigheid van onze kant.

Marketing

Als je je hebt aangemeld voor diensten die we aanbieden, kunnen we je direct marketing sturen over andere diensten die door ons of onze Groep worden aangeboden, mits je toestemming hebt gegeven om dergelijke marketing te ontvangen.

Je kunt op elk moment je marketingtoestemming aanpassen via je gebruikersaccount. Je kunt je ook uitschrijven door de tools te gebruiken die in elke marketingcommunicatie staan die je ontvangt. Houd er rekening mee dat als je je uitschrijft van marketing het tot vijf werkdagen kan duren voordat dit van kracht is.

Socialemediaplatforms

We kunnen informatie die je ons verstrekt ook gebruiken om je relevante advertenties en gepersonaliseerde content over de diensten van onze Groep te tonen op bepaalde socialemediaplatforms van derde partijen (socialemediasites) die voor ons beschikbaar zijn gemaakt via relevante serviceproviders (bijvoorbeeld Facebook, Twitter). Als je deze advertenties niet wil zien, kun je je instellingen op de socialemediasites wijzigen. Als je niet wil dat we deze informatie delen met socialemediasites, kun je rechtstreeks contact met ons opnemen.

Cookies

In dit privacybeleid gebruiken we de term 'cookie' om te verwijzen naar cookies en vergelijkbare technologieën die we gebruiken om informatie op te slaan (zoals webbakens). Een cookie is een eenvoudig tekstbestand dat wordt opgeslagen op je computer of mobiel (of ander) apparaat door de server van een website. Alleen die server kan de inhoud van dat cookie ophalen of lezen. Elk cookie is uniek voor je webbrowser. Het bevat anonieme informatie zoals een unieke identificatiecode, de naam van de website en een aantal cijfers en karakters.

Bijna alle websites en applicaties die je bezoekt, inclusief onze websites, gebruiken cookies om je gebruikerservaring te verbeteren door een website en/of applicatie in staat te stellen je te 'onthouden', voor de duur van je bezoek (met behulp van een 'sessiecookie') of voor volgende bezoeken (met behulp van een 'permanent cookie').

Cookies worden gebruikt om je gebruik van een website of applicatie te verbeteren, bijvoorbeeld door je efficiënt tussen pagina's te laten navigeren en je voorkeuren op te slaan. Cookies maken de interactie tussen jou en de website sneller en gemakkelijker. Als een website of applicatie geen cookies gebruikt, denkt het iedere keer als je naar een nieuwe pagina op de website gaat dat je een nieuwe bezoeker bent. Cookies kunnen ook gebruikt worden om gerichte advertenties mogelijk te maken en je browsen op een website te analyseren.

Meer informatie over cookies in het algemeen en hoe je ze kunt uitschakelen in je browser vind je hier.  

Klik hier voor meer informatie over welke advertentiecookies op je apparaat staan en hoe je ze direct kunt uitschakelen.

Het bewaren van je persoonsgegevens

We bewaren je persoonsgegevens vijf jaar. Vijf jaar wordt gerekend vanaf de sluiting van je gebruikersaccount of als je gebruikersaccount gedurende deze periode slapend is geweest. Er zijn een aantal uitzonderingen op deze bewaartermijn, namelijk:

 • Als je jezelf uitsluit voor een van onze diensten, bewaren we deze informatie voor onbepaalde tijd.
 • Als er onderzoek naar je wordt gedaan of als we mogelijke fraude, witwassen van geld of criminele activiteit hebben vastgesteld, kunnen we je persoonsgegevens langer bewaren.
 • In geval van een juridisch geschil bewaren we je persoonsgegevens voor de duur van het geschil en vijf jaar daarna.

Het updaten van je persoonsgegevens

Je kunt sommige van je persoonsgegevens op elk moment updaten via je gebruikersaccount. We verzoeken je om, als je persoonsgegevens wijzigen, je gebruikersaccount zo snel mogelijk te updaten. Neem contact op met de klantenservice als je je gegevens niet via je gebruikersaccount kunt wijzigen. 

Je rechten

Je hebt de volgende rechten met betrekking tot je persoonsgegevens:

 • het recht op inzage in de persoonsgegevens die we van je hebben (ook wel een 'subject access request', oftewel een inzageverzoek);
 • het recht bepaalde persoonsgegevens te ontvangen in een machinaal leesbaar formaat;
 • het recht op rectificatie van onjuiste of verouderde persoonsgegevens;
 • indien we specifiek je toestemming hebben gevraagd om je persoonsgegevens te verwerken en we geen andere wettelijke voorwaarden hebben om ons op te baseren, heb je het recht deze toestemming in te trekken;
 • het recht om bepaalde persoonsgegevens te laten wissen als het voor ons niet langer noodzakelijk is deze te verwerken, als je je toestemming op grond van de paragraaf hierboven hebt ingetrokken, als je bezwaar hebt gemaakt op grond van de paragraaf hieronder, als je persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt of als het wissen van je persoonsgegevens verplicht is krachtens een wettelijke verplichting;
 • het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking als de wettelijke grondslag is dat het in ons gerechtvaardigd belang is je persoonsgegevens te verwerken, maar we maken je erop attent dat we je persoonsgegevens nog steeds kunnen verwerken als er andere relevante wettelijke grondslagen zijn of als we dwingende redenen hebben, die niet worden overruled door jouw rechten, belangen of vrijheden, om je persoonsgegevens in ons belang te blijven verwerken;
 • het recht op verzoek om uitleg over de logica achter beslissingen die we puur geautomatiseerd over je nemen; en
 • het recht om bezwaar te maken tegen direct marketing. Dit kan gedaan worden door je uit te schrijven voor direct marketing via je gebruikersaccount of door je uit te schrijven via de communicatie zelf. Je hebt ook het recht om bezwaar te maken tegen profilering voor zover dat alleen gerelateerd is aan direct marketing.

Als je twijfelt over je rechten of je zorgen maakt over hoe je persoonsgegevens verwerkt kunnen worden, kun je contact opnemen met onze klantenservice of met je nationale toezichthouder voor gegevensbescherming.

Als je een van je rechten wil uitoefenen kun je dit doen door contact op te nemen met de klantenservice. Houd er rekening mee dat we zullen proberen te voldoen aan elk verzoek met betrekking tot je rechten, maar dat deze rechten niet absoluut zijn. Dit betekent dat we je verzoek mogelijk moeten weigeren of er slechts gedeeltelijk aan kunnen voldoen.

Als je een verzoek indient met betrekking tot je rechten, vereisen we een bewijs van je identiteit. We kunnen je ook vragen je verzoek te verduidelijken. We streven ernaar op elk verzoek binnen één maand nadat je identiteit is geverifieerd te reageren, maar het kan langer duren (als dit het geval is zullen we je hierover informeren). As we herhaalde verzoeken ontvangen, of als we redenen hebben om aan te nemen dat er onredelijke verzoeken worden gedaan, behouden we ons het recht voor er niet aan te voldoen.

Toezichthouders

Als je klachten hebt, heb je het recht contact op te nemen met je eigen nationale toezichthouder voor gegevensbescherming. We vragen je echter om eerst contact met ons op te nemen zodat we de kans krijgen je zorgen weg te nemen.

Contact opnemen

Mocht je vragen hebben over ons gebruik van je persoonsgegevens, of wil je een van je rechten uitoefenen, neem dan eerst contact op met onze klantenservice. Je kunt ook rechtstreeks contact opnemen met onze functionaris voor de gegevensbescherming via dataprotection@flutterint.com.

Privacybeleid laatst herzien: 26 juli 2023