poker

Cardroom-regels

Deze regels zijn van toepassing op alle spellen.

Er wordt van spelers verwacht dat ze eerlijk en in de geest van het spel spelen. De volgende regels moeten te allen tijde nageleefd worden.

Oneerlijk spel

 1. Samenspanning, waarbij twee of meer spelers samenwerken in spellen of kennis delen om een oneerlijk voordeel te krijgen op de andere spelers, is ten strengste verboden.
 2. Je mag niet opzettelijk een hand verliezen tegen een andere speler om deze andere speler chips te geven ('chipdumping').
 3. We nemen stappen om alle vormen van valsspelen op te sporen en te voorkomen, waaronder mogelijk het onderzoeken van je account, handgeschiedenissen en programma's die tegelijkertijd met onze software draaien.
 4. Je mag geen van de programma's of diensten die op de lijst 'verboden' staan gebruiken terwijl de client of andere PokerStarsplatforms draaien.
 5. Oneerlijk spel, zoals samenspanning, misbruik van meerdere accounts en het gebruik van verboden programma's, kan leiden tot straffen zoals beschreven in de algemene voorwaarden.
 6. Je mag je niet schuldig maken aan oneerlijk spel, inclusief, maar niet beperkt tot ontplooiing van de hiervoor vermelde activiteiten, of enige andere manipulatie van het spel.

Terug naar het begin

Extra tijd

Als je normale bedenktijd bijna om is, verschijnt de knop 'TIJD' in beeld en kun je ervoor kiezen je extra tijd te activeren:

 1. Als je geld hebt geïnvesteerd in de pot (inclusief antes en blinds) en niet binnen de normale tijd een beslissing neemt, gaat de extra tijd automatisch lopen.
 2. Als je geen geld hebt geïnvesteerd in de pot en niet binnen de normale tijd een beslissing neemt, wordt je hand automatisch gefold en word je gedwongen uit te zitten.

Onthoud dat de extra tijd slechts meer tijd toestaat om na te denken, het is geen bescherming tegen een verbroken verbinding.

Terug naar het begin

Livechat

Ons doel is een leuke plaats te zijn om te spelen, waar iedereen zich thuis voelt. Daarom tolereren we geen vulgair taalgebruik aan de tafels. De chat van al onze spelers moet netjes en respectvol zijn.

Het volgende is verboden in onze chat en kan leiden tot een waarschuwing of opschorting van chatrechten:

 1. Vloeken/beledigen: godslasterende, vulgaire, racistische of grove/beledigende chat. Laat je niet in met vergeldingschat. Dit kan leiden tot straffen voor beide gebruikers. We hebben een feature die bepaalde scheldwoorden of op een andere manier onacceptabele woorden weergeeft als sterretjes. Proberen dit filter te omzeilen is ook in strijd met onze chatregels.
 2. Bedelen/colporteren: herhaaldelijk vragen om chips (zowel oefengeld als echt geld).
 3. Verkoop van oefengeldchips: je inlaten met discussies aangaande de aan- of verkoop van oefengeldchips.
 4. Overspoelen: het verzenden van meerdere en frequente berichten via de chat met als doel om legitieme chat in het chatvenster te overstemmen.
 5. Niet-Engelse chat (er zijn een aantal uitzonderingen): we zijn ons ervan bewust dat onze spelers verschillende achtergronden hebben en dat voor velen Engels niet hun moedertaal is. Het is op dit moment echter ons beleid om aan de meeste tafels alleen Engels toe te laten in de chat. In sommige speciale evenementen kan chatten toegestaan zijn in het Engels en een andere taal (bijvoorbeeld in regionale toernooien). Dit wordt duidelijk aangegeven bij deze tafels en toernooien. Doe niet mee aan deze tafels of toernooien als je het niet prettig vindt dat er in een andere taal dan Engels gechat wordt. Deze regel is van toepassing op alle oefengeldspellen onder alle licenties. Voor spellen om echt geld zijn er echter uitzonderingen. Als je speelt onder de .ES-, .FR-, .IT- of .PT-licentie, mag je naast in het Engels ook chatten in de officiële taal van het land.
 6. Commercieel gebruik: het is ten strengste verboden om de chat te gebruiken voor welk commercieel gebruik dan ook, inclusief het doen van uitspraken die diensten of producten van derde partijen aanbevelen.
 7. Kwaadaardig gedrag: de chat mag niet gebruikt worden voor kwaadaardig of beledigend gedrag, inclusief, maar niet beperkt tot samenspannen, fraude of spam. Gebruikers mogen geen uitspraken doen over onze site die onwaar zijn of die redelijkerwijs als geringschattend of kritisch zouden kunnen worden beschouwd. Gebruikers moeten rekening houden met de gevoelens van andere klanten en medewerkers en moeten zich op een respectvolle manier gedragen.
 8. Stalken/lastigvallen: het is verboden om een andere speler van tafel naar tafel te volgen om deze lastig te vallen, te intimideren en het spel opzettelijk te verstoren. We onderzoeken alle meldingen hiervan. Als je een dergelijke melding maakt, stuur dan altijd de Stars-ID van de persoon in kwestie en data en tijden mee en gebruik het onderwerp Chat Stalking Complaint - Attn: Stalking Team.

Denk er bij het rapporteren van overtredingen van de chatregels aan dat:

 1. Je melding wordt bekeken door chatspecialisten. Zorg er dus voor dat je de juiste categorie en subcategorie in het contactformulier kiest. Kies andere categorieën voor andere problemen.
 2. Als we chats controleren, bekijken we de chats van alle spelers en reageren dan daarop. Om privacyredenen delen we de uitkomst van een chatonderzoek niet.
 3. Chatregels worden meestal niet gehandhaafd in Home Games.

Terug naar het begin

Diversen

 1. Al onze spellen gebruiken een standaard kaartspel van 52 kaarten, dat voor het begin van elke hand wordt geschud.
  Als het oorspronkelijke kaartspel van 52 kaarten in draw-varianten niet genoeg is om een speler het aantal kaarten waarom hij verzoekt te geven, worden de resterende kaarten van de stapel samen met alle kaarten die eerder zijn weggegooid door spelers (inclusief de kaarten die in de lopende draw-ronde door spelers zijn weggegooid) geschud en vormen ze een nieuwe stapel.
  Als er opnieuw is geschud, zorgt de server ervoor dat een speler een kaart die hij eerder heeft weggegooid niet terugkrijgt.
 2. In No Limit- en Pot Limit-spellen is de minimale inzet gelijk aan de grote blind. Onze spellen zien de grote blind echter als een raise van de kleine blind. Dit betekent dat een pre-flop raise in een pot waarin nog niet geraised is die gelijk aan of groter is dan de kleine blind de actie heropent.
 3. De cardroom-regels zoals ze hier zijn beschreven zijn bedoeld als aanvulling op de algemene voorwaarden en niet als vervanging ervan. Mochten de cardroom-regels en de algemene voorwaarden elkaar in bepaalde gevallen tegenspreken, dan zijn de algemene voorwaarden leidend.

Terug naar het begin