poker

Pokerhanden

Bij PokerStars bieden we veel verschillende pokervarianten aan, waarvan sommige andere handwaarden gebruiken. In Hold'em, Omaha, Seven Card Stud en 5 Card Draw worden de traditionele 'hoge' handwaarden gebruikt. In Omaha Hi/Lo, Razz en Stud Hi/Lo worden voor de Lo-handen de 'Ace to Five' ('California')-handwaarden gebruikt. In 2-7 Single Draw en 2-7 Triple Draw worden de 'Deuce to Seven' ('Kansas City') Lowball-handwaarden gebruikt.

In Badugi worden speciale handwaarden gebruikt, die uniek zijn voor deze spelvariant.

Pokerhanden – van de beste tot de slechtste

Traditionele hoge handwaarden poker

Straight flush: Vijf opeenvolgende kaarten van dezelfde kleur.

Bij een gelijke hand: De hoogste kaart van de hand bepaalt wie er wint.

De best mogelijke straight flush is bekend als de royal flush, die bestaat uit de aas, koning, vrouw, boer en tien van dezelfde kleur. Een royal flush kan niet verliezen.

Four of a kind: Vier gelijke kaarten en één bijkaart (ook wel 'kicker').

Bij een gelijke hand: De hoogste four of a kind wint. In varianten met gemeenschappelijke kaarten waarin spelers dezelfde four of a kind hebben, wint de speler met de hoogste bijkaart ('kicker').

Full house: Drie gelijke kaarten en twee andere gelijke kaarten.

Bij een gelijke hand: De hoogste drie gelijke kaarten winnen de pot. Bij varianten met gemeenschappelijke kaarten waarin spelers dezelfde drie gelijke kaarten hebben, wint de speler van wie de twee gelijke kaarten de hoogste waarde hebben.

Flush: Vijf kaarten van dezelfde kleur.

Bij een gelijke hand: De speler met de hoogste kaart wint. Bij een gelijk resultaat wordt de winnaar bepaald door achtereenvolgens naar de waarde van de andere vier kaarten te kijken. Als alle vijf de kaarten dezelfde waarde hebben, wordt de pot gedeeld. De kleur zelf wordt in poker nooit gebruikt om de winnaar te bepalen.

Straight: Vijf opeenvolgende kaarten.

Bij een gelijke hand: De hoogste kaart van de hand bepaalt wie er wint.

Let op: De aas kan boven (hoog) of onder in de hand (laag) worden gebruikt en is de enige kaart waarbij dit mogelijk is. A, K, Q, J, T is de hoogste (aas-hoge) straight; 5, 4, 3, 2, A is de laagste (vijf-hoge) straight.

Three of a kind: Drie gelijke kaarten en twee andere, niet-gerelateerde bijkaarten.

Bij een gelijke hand: De hoogste three of a kind wint. In varianten met gemeenschappelijke kaarten waarin spelers dezelfde three of a kind hebben, wint de speler met de hoogste kicker en zo nodig de tweede kicker.

Twee pair: Twee gelijke kaarten, twee andere gelijke kaarten en één bijkaart.

Bij een gelijke hand: Het hoogste pair wint. Als spelers hetzelfde hoogste pair hebben, wint het hoogste tweede pair. Als beide spelers gelijke pairs hebben, wint de speler met de hoogste bijkaart ('kicker').

Een pair: Twee gelijke kaarten en drie andere, niet-gerelateerde bijkaarten.

Bij een gelijke hand: Het hoogste pair wint. Als spelers hetzelfde pair hebben, wint de speler met de hoogste kicker en zo nodig kan de winnaar worden bepaald met de tweede of derde hoogste kicker.

High card: Elke hand die niet in de hierboven genoemde categorieën valt.

Bij een gelijke hand: De hoogste kaart wint en zo nodig kan de winnaar worden bepaald door achtereenvolgens naar de waarde van de andere vier kaarten te kijken.

Handwaarden Ace to Five Lowball

Deze waarderingsmethode wordt gebruikt in traditionele Hi/Lo-pokervarianten zoals Omaha Hi/Lo en Stud Hi/Lo, maar ook in Razz, de Lo-variant van Stud.

De kleur is niet van belang voor Ace to Five Lo. Een Ace to Five Lo-pokerhand wordt niet 'gebroken' door een flush of straight. De aas is altijd de laagste kaart bij een Lo-hand.

Let op: de waarde van een Lo-hand bestaande uit vijf kaarten begint bij de hoogste kaart, en gaat vanaf daar naar beneden.

Vijf-Lo, of wheel: De vijf, vier, drie twee en aas.

Bij een gelijke hand: Alle handen die vijf-hoog zijn delen de pot.

Zes-Lo: Vijf kaarten die geen pair vormen, waarvan de hoogste kaart een zes is.

Bij een gelijke hand: De laagste op een na hoogste kaart wint de pot. Dus 6, 4, 3, 2, A verslaat 6, 5, 4, 2, A. Bij een gelijk resultaat wordt de winnaar bepaald door achtereenvolgens naar de waarde van de andere drie kaarten in de hand te kijken.

Zeven-Lo: Vijf kaarten die geen pair vormen, waarvan de hoogste kaart een zeven is.

Bij een gelijke hand: De laagste op een na hoogste kaart wint de pot. Bij een gelijk resultaat wordt de winnaar bepaald door achtereenvolgens naar de waarde van de andere drie kaarten in de hand te kijken.

Acht-Lo: Vijf kaarten die geen pair vormen, waarvan de hoogste kaart een acht is.

Bij een gelijke hand: De laagste op een na hoogste kaart wint de pot. Bij een gelijk resultaat wordt de winnaar bepaald door achtereenvolgens naar de waarde van de andere drie kaarten in de hand te kijken.

Acht-Lo is de slechtste hand die voor Lo telt in Omaha Hi/Lo en Stud Hi/Lo. In Razz echter telt elke hand als Lo en wint de laagste hand altijd de pot, zelfs als het een negen-Lo, vrouw-Lo of pair is!

Handwaarden Deuce to Seven Lowball

De Deuce to Seven Lowball-handwaarden zijn precies het tegenovergestelde van de traditionele 'hoge' handwaarden. Dus de slechtst mogelijke hand in het traditionele Hi-poker – zeven-vijf-Hi met verschillende kleuren, is de best mogelijke hand in Deuce to Seven Lowball (een ‘perfect seven’-Lo of ‘wheel’).

Een aas is altijd hoog in Deuce to Seven (dus A, 5, 4, 3, 2 is een aas-hoog en geen straight). Straights en flushes ‘verzwakken’ je hand in Deuce to Seven.

Zeven-Lo: Vijf kaarten die geen pair, straight of flush vormen, waarvan de hoogste kaart een zeven is. De best mogelijke hand is 7, 5, 4, 3, 2, beter bekend als een ‘wheel’ of ‘nummer 1’.

Bij een gelijke hand: De laagste op een na hoogste kaart wint de pot. Dus 7, 5, 4, 3, 2 verslaat 7, 6, 5, 3, 2 (een ‘zeven-vijf-Lo' is beter dan een 'zeven-zes-Lo'). Bij een gelijk resultaat wordt de winnaar bepaald door achtereenvolgens naar de waarde van de andere drie kaarten in de hand te kijken.

Acht-Lo: Vijf kaarten die geen pair, straight of flush vormen, waarvan de hoogste kaart een acht is.

Bij een gelijke hand: De laagste op een na hoogste kaart wint de pot. Bij een gelijk resultaat wordt de winnaar bepaald door achtereenvolgens naar de waarde van de andere drie kaarten in de hand te kijken.

Negen-Lo: Vijf kaarten die geen pair, straight of flush vormen, waarvan de hoogste kaart een negen is.

Bij een gelijke hand: De laagste op een na hoogste kaart wint de pot. Bij een gelijk resultaat wordt de winnaar bepaald door achtereenvolgens naar de waarde van de andere drie kaarten in de hand te kijken.

Tien-Lo: Vijf kaarten die geen pair, straight of flush vormen, waarvan de hoogste kaart een tien is.

Bij een gelijke hand: De laagste op een na hoogste kaart wint de pot. Bij een gelijk resultaat wordt de winnaar bepaald door achtereenvolgens naar de waarde van de andere drie kaarten in de hand te kijken.

Let op:  Er gelden geen voorwaarden voor een Lo in Deuce to Seven Lowball-spellen. Hierboven staan gewoon voorbeelden van mogelijke handen – de laagste hand wint altijd de pot, zelfs als het een pair of slechter is!

Handwaarden Badugi

Badugi gebruikt niet de traditionele pokerhandwaarden en het vergt wat oefening om snel de handwaarde te kunnen bepalen.  Badugihandwaarden lijken op het Ace to Five-systeem. Net als bij Ace to Five is een aas altijd laag. Echter, in tegenstelling tot bij Ace to Five moet elke kaart een andere waarde en kleur hebben om mee te tellen.

Een Badugihand bestaat uit vier kaarten in plaats van de gebruikelijke vijf. Daarom is een straight niet mogelijk, en vier opeenvolgende kaarten hebben geen betekenis.

Onthoud dat als je kaarten hebt van dezelfde kleur slechts een ervan meetelt in de handwaarde; hetzelfde geldt voor een pair.

Badugi: Een badugi is een hand die bestaat uit 4 kaarten, zonder pair en van verschillende kleur.

Bij een gelijke hand: De laagste op een na hoogste kaart wint de pot. Bij een gelijk resultaat wordt de winnaar bepaald door achtereenvolgens naar de waarde van de andere twee kaarten in de hand te kijken.

Driekaart: Een hand die bestaat uit drie kaarten zonder pair en van verschillende kleur, en een vierde kaart die een pair maakt of van dezelfde kleur is. De laagste drie kaarten zonder pair en van verschillende kleur bepalen de hand.

Vanwege het pair telt een van de vieren niet mee, en deze wordt buiten beschouwing gelaten, wat resulteert in een 4, 2, A driekaart

Vanwege de twee harten in deze hand wordt er een niet meegeteld en is dit een 3, 2, A driekaart.

Bij een gelijke hand: De laagste op een na hoogste kaart wint de pot. Bij een gelijk resultaat wordt de winnaar bepaald door naar de waarde van de op twee na hoogste kaart in de hand te kijken. De vierde kaart (die een pair maakte of van eenzelfde kleur was) telt niet mee voor de handwaarde en wordt dan ook niet gebruikt om een winnaar aan te wijzen.

Tweekaart: Een hand die bestaat uit twee kaarten zonder pair en van verschillende kleur, maar ook twee kaarten die een pair maken of eenzelfde kleur hebben. De laagste twee kaarten zonder pair en van verschillende kleur bepalen de hand.

Vanwege de twee pair wordt van elk pair een kaart niet meegeteld en is dit een 5, A tweekaart.

Vanwege de drie harten worden er twee niet meegeteld en is dit een 2, A tweekaart.

Bij een gelijke hand: De laagste op een na hoogste kaart wint de pot. De derde en vierde kaart (die een pair maakten of van eenzelfde kleur zijn) tellen niet mee voor de handwaarde en worden dan ook niet gebruikt om een winnaar aan te wijzen.

Eénkaart: Een hand die slechts bestaat uit één speelbare kaart. De laagste kaart bepaalt de hand.

Vanwege de vier azen worden er drie niet meegeteld en is dit een éénkaart bestaande uit alleen een aas.

Vanwege de vier kaarten van dezelfde kleur worden er drie niet meegeteld en is dit een éénkaart bestaande uit alleen een drie.

Bij een gelijke hand: De pot wordt gedeeld tussen gelijke éénkaart-handen.

Hoe je kunt begrijpen wie de betere hand heeft in poker

Als je de handwaarden kent, kun je kijken wat de beste manier is om je hand te spelen en hoe waarschijnlijk het is dat je de andere handen verslaat.

In het algemeen gelden de volgende regels:

 • Een pair > high card
 • Twee pair > een pair
 • Three of a kind > twee pair
 • Straight > three of a kind
 • Flush > straight
 • Full House > flush
 • Four of a kind > full house
 • Straight flush > four of a kind
 • Royal flush > straight flush

Hoe kun je de kansen van pokerhanden berekenen?

Pokerkaartspellen hebben altijd 52 kaarten en 2.598.960 mogelijke handcombinaties. Om de kans op een hand uit te rekenen, moet je het aantal manieren om die hand te bereiken overwegen.

Er zijn bijvoorbeeld vier verschillende manieren om een royal flush te krijgen, omdat er vier kleuren zijn. De rekensom van de kans op deze hand zou dus zijn:  4 gedeeld door 2.598.960 is 0,00000154.

Meer informatie

Een royal flush is in veel pokervarianten de beste hand – aas, koning, vrouw, boer en 10 allemaal van dezelfde kleur. Deze hand kan niet worden verslagen in spellen waarin de aas hoog is.

Een royal flush is een soort straight flush – vijf opeenvolgende kaarten van dezelfde kleur. In het geval van een gelijke hand waarin meer dan één speler een straight flush heeft, wint de hand met de hoogste kaart.

Zoals je in de uitleg over handwaarden hierboven kunt zien, worden traditionele pokerhanden als volgt gerangschikt:

 • Royal flush
 • Straight flush
 • Four of a kind
 • Full house
 • Flush
 • Enkelvoudige weddenschap
 • Three of a kind
 • Twee pair
 • Een pair
 • High card

Deze traditionele handwaarden worden gebruikt in populaire pokerformats zoals Texas Hold'em en Omaha.

Weten wanneer je moet folden is een van de belangrijkste vaardigheden in poker, vooral aan het begin van een hand. Het is de moeite waard stil te staan bij de waarde van je kaarten voor de flop – hoe hoger je kaarten, hoe sterker ze kunnen worden.

Als je kaarten van dezelfde kleur hebt, heb je ook meer kans op een flush. Als de waarden van je kaarten dicht bij elkaar liggen, maak je meer kans op een straight.

Na de flop moet je in de volgende situaties overwegen om te folden: als de hand die je voor de flop had niet meer zo sterk is, als spelers veel betten/raisen terwijl ze dat meestal niet doen of als je een pocket pair hebt en er twee of meer sterkere hogere kaarten gedeeld zijn.

Kijk hier voor meer informatie over pokerstrategie, inclusief tips en tactieken.

Drie azen is de hoogste three of a kind. En een three of a kind wordt nooit hoger dan een straight, flush, full house, four of a kind, straight flush of royal flush.