poker

Pokerhanden

Bij PokerStars bieden we veel verschillende pokervarianten aan, waarvan sommige andere handwaarden gebruiken. In Hold'em, Omaha, Seven Card Stud en 5 Card Draw worden de traditionele 'hoge' handwaarden gebruikt. In Omaha Hi/Lo, Razz en Stud Hi/Lo worden voor de Lo-handen de 'Ace to Five' ('California')-handwaarden gebruikt. In 2-7 Single Draw en 2-7 Triple Draw worden de 'Deuce to Seven' ('Kansas City') Lowball-handwaarden gebruikt.

In Badugi worden speciale handwaarden gebruikt, die uniek zijn voor deze spelvariant. 

Weet je het allemaal? Speel ons interactieve spel onderaan deze pagina.

Straight flush: Vijf opeenvolgende kaarten van dezelfde kleur.

Straight

Bij een gelijke hand: De hoogste kaart van de hand bepaalt wie er wint.

De best mogelijke straight flush is bekend als de royal flush, die bestaat uit de aas, koning, vrouw, boer en tien van dezelfde kleur. Een royal flush kan niet verliezen.

Four of a kind: Vier gelijke kaarten en één bijkaart (ook wel 'kicker').

Four of a kind

Bij een gelijke hand: De hoogste four of a kind wint. In varianten met gemeenschappelijke kaarten waarin spelers dezelfde four of a kind hebben, wint de speler met de hoogste bijkaart ('kicker').

Full house: Drie gelijke kaarten en twee andere gelijke kaarten.

Full house

Bij een gelijke hand: De hoogste drie gelijke kaarten winnen de pot. Bij varianten met gemeenschappelijke kaarten waarin spelers dezelfde drie gelijke kaarten hebben, wint de speler van wie de twee gelijke kaarten de hoogste waarde hebben.

Flush: Vijf kaarten van dezelfde kleur.

Flush

Bij een gelijke hand: De speler met de hoogste kaart wint. Bij een gelijk resultaat wordt de winnaar bepaald door achtereenvolgens naar de waarde van de andere vier kaarten te kijken. Als alle vijf de kaarten dezelfde waarde hebben, wordt de pot gedeeld. De kleur zelf wordt in poker nooit gebruikt om de winnaar te bepalen.

Straight: Vijf opeenvolgende kaarten.

Straight

Bij een gelijke hand: De hoogste kaart van de hand bepaalt wie er wint.

Let op: De aas kan boven (hoog) of onder in de hand (laag) worden gebruikt en is de enige kaart waarbij dit mogelijk is. A, K, Q, J, T is de hoogste (aas-hoge) straight; 5, 4, 3, 2, A is de laagste (vijf-hoge) straight.

Three of a kind: Drie gelijke kaarten en twee andere, niet-gerelateerde bijkaarten.

Three of a kind

Bij een gelijke hand: De hoogste three of a kind wint. In varianten met gemeenschappelijke kaarten waarin spelers dezelfde three of a kind hebben, wint de speler met de hoogste kicker en zo nodig de tweede kicker.

Twee pair: Twee gelijke kaarten, twee andere gelijke kaarten en één bijkaart.

Twee pair

Bij een gelijke hand: Het hoogste pair wint. Als spelers hetzelfde hoogste pair hebben, wint het hoogste tweede pair. Als beide spelers gelijke pairs hebben, wint de speler met de hoogste bijkaart ('kicker').

Een pair: Twee gelijke kaarten en drie andere, niet-gerelateerde bijkaarten.

Een pair

Bij een gelijke hand: Het hoogste pair wint. Als spelers hetzelfde pair hebben, wint de speler met de hoogste kicker en zo nodig kan de winnaar worden bepaald met de tweede of derde hoogste kicker.

High card: Elke hand die niet in de hierboven genoemde categorieën valt.

High card

Bij een gelijke hand: De hoogste kaart wint en zo nodig kan de winnaar worden bepaald door achtereenvolgens naar de waarde van de andere vier kaarten te kijken.

Deze waarderingsmethode wordt gebruikt in traditionele Hi/Lo-pokervarianten zoals Omaha Hi/Lo en Stud Hi/Lo, maar ook in Razz, de Lo-variant van Stud.

De kaartkleur is niet van belang voor Ace to Five Lo. Een Ace to Five Lo-pokerhand wordt niet 'gebroken' door een flush of straight. De aas is altijd de laagste kaart bij een Lo-hand.

Let op: de waarde van een Lo-hand bestaande uit vijf kaarten begint bij de hoogste kaart, en gaat vanaf daar naar beneden.

Vijf-Lo, of wheel: De vijf, vier, drie twee en aas.

Vijf-Lo (wheel)

Bij een gelijke hand: Alle handen die vijf-hoog zijn delen de pot.

Zes-Lo: Vijf kaarten die geen paar vormen, waarvan de hoogste kaart een zes is.

Zes-Lo

Bij een gelijke hand: De laagste op een na hoogste kaart wint de pot. Dus 6, 4, 3, 2, A verslaat 6, 5, 4, 2, A. Bij een gelijk resultaat wordt de winnaar bepaald door achtereenvolgens naar de waarde van de andere drie kaarten in de hand te kijken.

Zeven-Lo: Vijf kaarten die geen paar vormen, waarvan de hoogste kaart een zeven is.

Zeven-Lo

Bij een gelijke hand: De laagste op een na hoogste kaart wint de pot. Bij een gelijk resultaat wordt de winnaar bepaald door achtereenvolgens naar de waarde van de andere drie kaarten in de hand te kijken.

Acht-Lo: Vijf kaarten die geen paar vormen, waarvan de hoogste kaart een acht is.

Acht-hoog

Bij een gelijke hand: De laagste op een na hoogste kaart wint de pot. Bij een gelijk resultaat wordt de winnaar bepaald door achtereenvolgens naar de waarde van de andere drie kaarten in de hand te kijken.

Acht-Lo is de slechtste hand die voor Lo telt in Omaha Hi/Lo en Stud Hi/Lo. In Razz echter telt elke hand als Lo en wint de laagste hand altijd de pot, zelfs als het een negen-Lo, vrouw-Lo of pair is!

De Deuce to Seven Lowball-handwaarden zijn precies het tegenovergestelde van de traditionele 'hoge' handwaarden. Dus de slechtst mogelijke hand in het traditionele Hi-poker – zeven-vijf-Hi met verschillende kleuren, is de best mogelijke hand in Deuce to Seven Lowball (een ‘perfect seven’-Lo of ‘wheel’).

Een aas is altijd hoog in Deuce to Seven (dus A, 5, 4, 3, 2 is een aas-hoog en geen straight). Straights en flushes ‘verzwakken’ je hand in Deuce to Seven.

Zeven-Lo: Vijf kaarten die geen pair, straight of flush vormen, waarvan de hoogste kaart een zeven is. De best mogelijke hand is 7, 5, 4, 3, 2, beter bekend als een ‘wheel’ of ‘nummer 1’.

Deuce to Seven Lowball

Bij een gelijke hand: De laagste op een na hoogste kaart wint de pot. Dus 7, 5, 4, 3, 2 verslaat 7, 6, 5, 3, 2 (een ‘zeven-vijf-Lo' is beter dan een 'zeven-zes-Lo'). Bij een gelijk resultaat wordt de winnaar bepaald door achtereenvolgens naar de waarde van de andere drie kaarten in de hand te kijken.

Acht-Lo: Vijf kaarten die geen pair, straight of flush vormen, waarvan de hoogste kaart een acht is.

Acht-Lo

Bij een gelijke hand: De laagste op een na hoogste kaart wint de pot. Bij een gelijk resultaat wordt de winnaar bepaald door achtereenvolgens naar de waarde van de andere drie kaarten in de hand te kijken.

Negen-Lo: Vijf kaarten die geen pair, straight of flush vormen, waarvan de hoogste kaart een negen is.

Negen-Lo

Bij een gelijke hand: De laagste op een na hoogste kaart wint de pot. Bij een gelijk resultaat wordt de winnaar bepaald door achtereenvolgens naar de waarde van de andere drie kaarten in de hand te kijken.

Tien-Lo: Vijf kaarten die geen pair, straight of flush vormen, waarvan de hoogste kaart een tien is.

Tien-Lo

Bij een gelijke hand: De laagste op een na hoogste kaart wint de pot. Bij een gelijk resultaat wordt de winnaar bepaald door achtereenvolgens naar de waarde van de andere drie kaarten in de hand te kijken.

Let op:  Er gelden geen voorwaarden voor een Lo in Deuce to Seven Lowball-spellen. Hierboven staan gewoon voorbeelden van mogelijke handen – de laagste hand wint altijd de pot, zelfs als het een pair of slechter is!

Badugi gebruikt niet de traditionele pokerhandwaarden en het vergt wat oefening om snel de handwaarde te kunnen bepalen. Badugihandwaarden lijken op het Ace to Five-systeem. Net als bij Ace to Five is een aas altijd laag. Echter, in tegenstelling tot bij Ace to Five moet elke kaart een andere waarde en kaartkleur hebben om mee te tellen.

Een Badugihand bestaat uit vier kaarten in plaats van de gebruikelijke vijf. Daarom is een straight niet mogelijk, en vier opeenvolgende kaarten hebben geen betekenis.

Onthoud dat als je kaarten hebt van dezelfde kleur slechts een ervan meetelt in de handwaarde; hetzelfde geldt voor een pair.

Badugi: Een badugi is een hand die bestaat uit 4 kaarten, zonder pair en van verschillende kleur.

Badugi

Bij een gelijke hand: De laagste op een na hoogste kaart wint de pot. Bij een gelijk resultaat wordt de winnaar bepaald door achtereenvolgens naar de waarde van de andere twee kaarten in de hand te kijken.

Driekaart: Een hand die bestaat uit drie kaarten zonder pair en van verschillende kleur, en een vierde kaart die een pair maakt of van dezelfde kleur is. De laagste drie kaarten zonder pair en van verschillende kleur bepalen de hand.

Driekaart

Vanwege het pair telt een van de vieren niet mee, en deze wordt buiten beschouwing gelaten, wat resulteert in een 4, 2, A driekaart

Vanwege de twee harten in deze hand wordt er een niet meegeteld en is dit een 3, 2, A driekaart.

Bij een gelijke hand: De laagste op een na hoogste kaart wint de pot. Bij een gelijk resultaat wordt de winnaar bepaald door naar de waarde van de op twee na hoogste kaart in de hand te kijken. De vierde kaart (die een pair maakte of van eenzelfde kleur was) telt niet mee voor de handwaarde en wordt dan ook niet gebruikt om een winnaar aan te wijzen.

Tweekaart: Een hand die bestaat uit twee kaarten zonder pair en van verschillende kleur, maar ook twee kaarten die een pair maken of eenzelfde kleur hebben. De laagste twee kaarten zonder pair en van verschillende kleur bepalen de hand.

Tweekaart

Vanwege de twee pair wordt van elk pair een kaart niet meegeteld en is dit een 5, A tweekaart.

Driekaart

Vanwege de drie harten worden er twee niet meegeteld en is dit een 2, A tweekaart.

Bij een gelijke hand: De laagste op een na hoogste kaart wint de pot. De derde en vierde kaart (die een pair maakten of van eenzelfde kleur zijn) tellen niet mee voor de handwaarde en worden dan ook niet gebruikt om een winnaar aan te wijzen.

Eénkaart: Een hand die slechts bestaat uit één speelbare kaart. De laagste kaart bepaalt de hand.

Eénkaart

Vanwege de vier azen worden er drie niet meegeteld en is dit een éénkaart bestaande uit alleen een aas.

Eénkaart

Vanwege de vier kaarten van dezelfde kleur worden er drie niet meegeteld en is dit een éénkaart bestaande uit alleen een drie.

Bij een gelijke hand: De pot wordt gedeeld tussen gelijke éénkaart-handen.

Klaar om je kennis van de pokerhandwaarden te testen? Speel nu ons instructiespel.