poker

Toernooiregels

Deze regels zijn van toepassing op de toernooien op ons platform.

De toernooiregels zoals ze hier beschreven staan zijn bedoeld als aanvulling op de algemene voorwaarden en niet als vervanging ervan. Mochten de toernooiregels en de algemene voorwaarden elkaar in bepaalde gevallen tegenspreken, dan zijn de algemene voorwaarden leidend.

Let op: de regels 1.5, 2.4 en 2.5 zijn alleen relevant voor toernooien waarbij blinds en/of een dealerbutton gebruikt worden.

1. Algemeen
1.1

We zullen als we beslissingen nemen altijd het belang van het spel en eerlijkheid in overweging nemen. Ongewone omstandigheden kunnen er zo nu en dan toe leiden dat beslissingen in het belang van eerlijkheid prevaleren boven de technische regels.

1.2

Alle toernooien beginnen exact op de geplande tijd die in de toernooilobby wordt aangegeven. We behouden ons het recht voor om zonder kennisgeving vooraf een toernooi uit te stellen of te annuleren.

1.3

Belangrijke informatie over elk toernooi, waaronder de blindstructuur, de lengte van de ronden en informatie over rebuys en pauzes kun je vinden door het toernooi te kiezen in de lobby en erop te dubbelklikken (computer) en door op het toernooi zelf te klikken via de lobby (mobiel). We behouden ons het recht voor om de structuur van een toernooi op elk moment te wijzigen zonder kennisgeving.

1.4

Plaatsen worden willekeurig toegewezen. Het is niet toegestaan van plaats te wisselen.

1.5

Aan het begin van het spel wordt de button bij plaats 1 gelegd.

1.6

In Fixed Limit-toernooien zijn er een bet en drie raises toegestaan. In No Limit- en Pot Limit-toernooien is er geen limiet aan het aantal toegestane raises.

1.7

Prijzen worden toegekend zoals vermeld in de toernooilobby, behalve als er een deal is gemaakt (zie regel 8.1) of als het toernooi geannuleerd wordt (zie ons beleid voor annulering van toernooien hieronder). Het prijzenschema is pas definitief als de inschrijving gesloten is en de rebuy- en/of add-on-periode voorbij is.

1.8

Om een rebuy te kunnen doen in een rebuy-toernooi moet je het benodigde geld beschikbaar hebben in je account. Geld dat op dat moment in een ander spel gebruikt wordt, of geld in een valuta die niet overeenkomt met de valuta van het toernooi, wordt niet beschouwd als zijnde beschikbaar.

1.9

Late inschrijving: Late inschrijving is voor de meeste toernooien beschikbaar. De duur van de late inschrijving varieert, maar wordt altijd weergegeven in het toernooiticket in de lobby voor snel plaatsnemen, in het informatiescherm van de tab 'Toernooien' en in de koptekst van de toernooilobby voor dat toernooi. Late inschrijving wordt gemeten in kloktijd (en dus niet in speeltijd van het toernooi). Als een toernooi bijvoorbeeld om 09:00 begint en 90 minuten late inschrijving heeft, sluit de inschrijving om 10:30. Late inschrijving sluit eerder als er al genoeg spelers zijn uitgeschakeld om het geld te bereiken.

Let op: spelers mogen maar één keer deelnemen aan een toernooi, tenzij in de toernooilobby is aangegeven dat er re-entries toegestaan zijn. Het gebruik van meerdere accounts door één speler om meerdere keren deel te nemen aan hetzelfde toernooi is niet toegestaan, en kan leiden tot een waarschuwing, diskwalificatie van het toernooi (met gedeeltelijke of volledige verbeurdverklaring van prijzen), en een verbod op het spelen op ons platform.

1.10

Uitschrijven: Voor de meeste toernooien is uitschrijving mogelijk tot de tijd die staat aangegeven in de toernooilobby van elk toernooi. Deze tijd kan van evenement tot evenement verschillen. Spelers die hun plaats hebben gewonnen via een satelliettoernooi kunnen zich alleen uitschrijven als het evenement dat toelaat, maar krijgen dan toernooigeld (T-geld) of een deelnameticket terug in ruil voor hun plaats. Met T-geld kun je je inkopen voor onze andere toernooien. Kijk hier voor meer informatie.

Sommige satelliettoernooien eindigen als het doeltoernooi al is begonnen, maar voor het einde van de late inschrijving. Als dit het geval is nemen de winnaars aan het einde van het satelliettoernooi direct en automatisch plaats in het doeltoernooi.

Let op: In- en uitschrijftijden kunnen verschillen en uitschrijven is niet voor alle toernooien toegestaan. Bekijk de toernooilobby voor de precieze inschrijfinformatie voor elk toernooi. We behouden ons het recht voor om zonder kennisgeving vooraf de in- en uitschrijftijden te wijzigen.

Spelers die zichzelf uitsluiten tijdens een meerdaags toernooi kunnen desondanks een toernooi dat al bezig is en waarin zij spelen uitspelen. Dit betekent ook dat spelers die verzocht hebben om te worden uitgesloten van het spelen op ons platform nadat ze zich gekwalificeerd hebben voor dag 2 van een meerdaags toernooi toch kunnen spelen in dat toernooi op een vervolgdag van dat toernooi, zelfs nadat hun zelfuitsluitingsperiode begonnen is. Spelers die ervoor kiezen niet te spelen op vervolgdagen ontvangen geen vergoeding.

Spelers die verzocht hebben om te worden uitgesloten tijdens een gefaseerd toernooi kunnen de volgende fase van het toernooi niet voltooien. Vraag je af of je het toernooi in zijn geheel kunt spelen voordat je meedoet aan de eerste fase.

2. Uitschakelingen
2.1

Het toernooi eindigt wanneer één speler alle chips in het spel heeft bemachtigd, of als alle resterende spelers dezelfde prijs ontvangen (bijvoorbeeld als in een toernooi vijf dezelfde prijzen worden toegekend, kan het toernooi eindigen wanneer er vijf spelers over zijn).

2.2

Als er twee of meer spelers in dezelfde hand worden uitgeschakeld, eindigt de speler die aan het begin van de hand meer chips had hoger dan de speler die er minder had. Als de spelers de hand zijn begonnen met hetzelfde aantal chips, eindigen deze spelers op dezelfde plaats en worden eventuele prijzen gelijkelijk tussen hen verdeeld. Tijdens het hand voor hand spelen (zoals beschreven in regel 2.3) worden twee spelers die worden uitgeschakeld tijdens een enkele 'synchrone' hand beschouwd als uitgeschakeld tijdens dezelfde hand, zelfs als ze aan verschillende tafels spelen. De eindvolgorde wordt dan bepaald door het vergelijken van de grootte van de stacks.

2.3

In bepaalde fasen van het toernooi (bijvoorbeeld wanneer het prijzengeld flink wordt verhoogd nadat de volgende paar spelers zijn uitgeschakeld) en als er nog meer dan één tafel over is, kan het toernooi 'hand voor hand' gespeeld worden. Dit betekent dat als de hand aan een van de tafels eerder is afgelopen dan aan de andere tafel(s), die tafel op de andere tafel(s) wacht voordat de volgende hand gedeeld wordt.

2.4

We gebruiken een 'vooruitschuivende button'-regel in toernooien. Volgens deze regel ontvangt geen van de spelers twee keer achter elkaar de button. Nadat elke hand is gespeeld, wordt de button met de klok mee verplaatst. Hierdoor kunnen er spelers zijn die een of beide blinds worden kwijtgescholden, wanneer er spelers worden uitgeschakeld. Omdat dit willekeurig voorkomt, worden er op de lange termijn geen spelers bevoordeeld.

2.5

Als er twee spelers over zijn aan de finaletafel zet de button de kleine blind, en is die ook als eerste aan de beurt in de openingsronde.

2.6

Als spelers worden uitgeschakeld in het toernooi, 'breekt' de software tafels op om andere open plaatsen op te vullen of balanceert de software de tafels zodat er aan alle tafels evenveel (voor zover dat kan) actieve spelers zitten. Dit wordt willekeurig gedaan en kan, hoewel dit zelden gebeurt, resulteren in de situatie dat een speler meerdere keren achter elkaar de grote blind moet zetten. Spelers die alleen naar een andere tafel verhuisd worden om de tafels te balanceren, worden indien mogelijk naar een vergelijkbare plaats ten opzichte van de blinds verhuisd. Als er genoeg spelers zijn uitgeschakeld, komen alle overige spelers samen aan de 'finaletafel'.

3. Pauzes
3.1

Je kunt het pauzeschema van een toernooi vinden in de sectie 'Toernooi-informatie' onder de tab 'Structuur' in de toernooilobby. De duur en tijd van de pauzes kan van evenement tot evenement verschillen. We hebben twee soorten pauzes:

 1. Toernooien met pauzes op vaste tijden hebben allemaal pauze om 55 minuten na elk uur. Bijvoorbeeld, een toernooi dat om 07:25 begint, heeft pauze om 07:55, 08:55, 09:55 en elk uur daarna tot het toernooi eindigt. Er kunnen ook toernooien zijn waarin de pauzes op vaste tijden slechts een keer per twee uur plaatsvinden. Een toernooi als dit begint bijvoorbeeld om 08:35 en heeft pauzes om 08:55, 10:55, en elke twee uur daarna.
  In rebuy-toernooien van dit type waarin een add-on mogelijk is, is er een extra korte pauze (meestal drie minuten) aan het einde van de rebuy-periode, om add-ons te kunnen doen.
 2. Andere toernooien hebben pauze steeds nadat er een bepaalde tijd gespeeld is. Bijvoorbeeld, een toernooi dat om 07:25 begint, kan elk uur pauze hebben. Dit betekent dat de eerste pauze om 08:25 is.

In alle gevallen wordt er gewacht tot alle handen aan alle tafels voltooid zijn voordat de pauze begint. Dit betekent dat de pauze aan sommige tafels iets langer duurt dan aan andere tafels.

Let op: sommige toernooien hebben geen pauzes (bijvoorbeeld hyperturbotoernooien en sommige heads-up-toernooien of toernooien in shootout-stijl).

4. Verbroken verbinding en uitzitten
4.1

Door aan een toernooi deel te nemen, accepteert de speler het risico dat de verbinding met internet kan worden verbroken door verbindingsproblemen tussen het apparaat van de speler en de servers, vertraging, blokkering of een ander probleem met het apparaat of de verbining van de speler.

  1. We accepteren geen enkele verantwoordelijkheid voor de verbroken verbinding van een speler, behalve in het geval van een servercrash.
  2. Hoewel alle gebruikers verantwoordelijk zijn voor hun eigen internetverbinding, proberen we spelers van wie de verbinding wordt verbroken in de laatste fase van een toernooi om echt geld te beschermen door extra tijd bij een verbroken verbinding (DET) toe te staan om de verbinding te herstellen.
  3. Als de tijd van een speler tijdens een hand verstreken is, met of zonder verbinding, wordt zijn of haar hand gefold wanneer deze speler een actie moet uitvoeren, of wordt er gecheckt als er geen actie hoeft te worden uitgevoerd.
  4. Als een speler geen verbinding heeft voor het begin van een hand, krijgt deze speler wel kaarten gedeeld en wordt een blind en/of ante ingezet. Er is geen regel tegen de keuze van een speler om uit te zitten en voor de speler die dit doet worden nog steeds blinds en antes gezet en kaarten gedeeld. Twee of meer spelers mogen geen afspraken maken om tegelijk uit te zitten, of ze nu aan dezelfde tafel zitten of niet.
  5. Als in shootout- of heads-up-evenementen alle spelers aan een tafel een groot aantal handen (meestal 250 handen of meer in een toernooi om echt geld) uitzitten en/of geen verbinding hebben, eindigt de wedstrijd en gaat de speler met de meeste chips door naar de volgende ronde.

Bij normale multitable-toernooien is de DET alleen beschikbaar aan de finaletafel. De DET is als volgt:

 • Eerste actie: tussen 60 en 240 seconden
 • Tweede actie: tussen 30 en 120 seconden (de helft van de eerste actietijd)
 • Derde actie: tussen 15 en 60 seconden (de helft van de tweede actietijd)
 • Vierde (en volgende) acties: Er wordt geen extra tijd toegevoegd, maar omdat de speler 'inzit' krijgt hij de normale tijd om te handelen voordat er gefold wordt.

Bij Sit & Go-toernooien met minder dan 45 spelers is de DET beschikbaar vanaf het moment dat het aantal spelers in het toernooi over is dat betaald krijgt plus één. De DET is als volgt:

 • Eerste actie: 120 seconden
 • Tweede actie: 60 seconden
 • Derde (en volgende) acties: Er wordt geen extra tijd toegevoegd, maar omdat de speler 'inzit' krijgt hij de normale tijd om te handelen voordat er gefold wordt.

Bij heads-up-toernooien is de DET het hele toernooi beschikbaar. De DET is als volgt:

 • Eerste actie: 120 seconden
 • Tweede actie: 60 seconden
 • Derde (en volgende) acties: Er wordt geen extra tijd toegevoegd, maar omdat de speler 'inzit' krijgt hij de normale tijd om te handelen voordat er gefold wordt.

Voor alle bovengenoemde acties blijft de speler in de 'inzit'-status nadat er gefold is, en krijgt hij de aangegeven hoeveelheid tijd wanneer hij weer aan de beurt is.

Let op dat voor alle toernooien de DET gereset wordt iedere keer als de gebruiker weer verbinding heeft. Dus stel dat een speler aan de finaletafel van een multitable-evenement zit, zijn verbinding wordt verbroken en hij heeft nog maar 30 seconden per actie, en vervolgens maakt hij weer verbinding. Als daarna zijn verbinding weer wordt verbroken, begint hij met 240 seconden voor zijn volgende actie.

Gedurende de tijd dat het systeem wacht op een speler met verbroken verbinding wordt de toernooiklok (die de blindlevels verhoogt) stilgezet.

Let op: De hierboven beschreven regels kunnen per toernooi verschillen. Het kan zijn dat er geen DET voor een toernooi verstrekt wordt; we behouden ons het recht voor om deze regels zonder kennisgeving vooraf te wijzigen.

5. Chat
5.1

Spelers mogen, of ze nu wel of niet in de hand zitten, niet over de hand of hun kaarten praten tot de actie afgelopen is. Spelers moeten de andere spelers in het toernooi te allen tijde beschermen. Over weggegooide handen of mogelijke handen praten is niet toegestaan. Er kan een straf opgelegd worden voor het bespreken van handen tijdens het spel.

6. Onethisch spel
6.1

Poker is een individueel spel en geen teamspel. Acties of chatgesprekken die zijn bedoeld om een andere speler te helpen zijn onethisch en verboden. Onethisch spel, zoals soft-play (minder agressief spelen tegen een partner) en chipdumping (expres chips verliezen aan een partner), kan leiden tot straffen zoals het inhouden van geld van het account van de veroorzaker en/of beëindiging van het account. We controleren standaard het spelverloop om te controleren op overtredingen van onze regels en om de integriteit van onze spellen te bewaken. Het kan nodig zijn prijzen van een speler vast te houden tot deze controles zijn voltooid.

6.2

Enige uitzonderingen daargelaten (zie onder) mag een speler tijdens een toernooi slechts met één account spelen. Een speler mag ook niet tijdens het evenement zijn of haar plaats door een andere speler laten innemen. Overtreding van deze regel kan leiden tot straffen, waaronder een waarschuwing, diskwalificatie van het toernooi (met gedeeltelijke of volledige verbeurdverklaring van prijzen) en een verbod op het spelen op ons platform.

De hieronder opgesomde voorbeelden van toegestane uitzonderingen zijn bedoeld als voorbeelden van ongeplande maar ernstige omstandigheden waarover je geen controle hebt.

Dit zijn voorbeelden van situaties waarover je wel controle hebt en die daarom verboden zijn:

 1. Naar bed gaan en iemand anders je toernooi af laten maken.
 2. Aan een toernooi beginnen en dan een van tevoren geplande reis maken, terwijl een vriend het toernooi van je overneemt totdat je op je bestemming bent aangekomen.
 3. Besluiten een toernooi te voltooien bij een vriend thuis, en dan vragen of je vriend je account overneemt terwijl je onderweg bent naar zijn huis.
 4. Jij en je vriend spelen in hetzelfde toernooi. Jullie spreken af dat als hij eerder uitgeschakeld wordt dan jij, dat hij dan voor jou verder speelt.
 5. Je partner is er het weekend niet, maar geeft jou zijn wachtwoord. Je logt in op zowel je eigen account als zijn account en speelt met beide accounts in hetzelfde toernooi.
 6. Je bent doorgedrongen tot de laatste paar tafels van een toernooi en iemand biedt je geld of iets van geldswaarde voor je plaats. Je staat de andere speler toe in te loggen op je account, of je gaat door met spelen in het toernooi volgens zijn expliciete instructies.

Voorbeelden van situaties waarover je geen controle hebt en daarom zijn toegestaan zijn als we hiervan bewijs kunnen krijgen:

 1. Door een storm valt de stroom uit in jouw buurt. Je vraagt daarom een vriend jouw account over te nemen terwijl je naar een alternatief zoekt.
 2. Je kind is ziek en je moet naar het ziekenhuis, daarom bel je een vriend die jouw account overneemt.
 3. Je speelt in een toernooi maar je verbinding wordt verbroken door een storing bij je internetprovider. Je belt een vriend die jouw account overneemt terwijl jij naar een alternatief zoekt.
7. Serverproblemen
7.1

In het geval van een servercrash worden de actieve handen aan elke tafel hersteld door de handen terug te draaien. Het aantal chips van elke speler wordt gereset naar het aantal aan het begin van de hand. In bijzondere omstandigheden, wanneer een toernooi moet worden geannuleerd vanwege een crash of andere reden, worden spelers gecompenseerd conform ons beleid voor annulering van toernooien (zie hieronder).

8. Deals
8.1

Het maken van deals in toernooien is toegestaan, tenzij anders vermeld staat in de toernooilobby.

 1. Als alle resterende spelers in een toernooi overeenkomen dat ze het prijzengeld volgens een door hen gekozen formule willen verdelen, accepteren we deze overeenkomst en passen we de gepubliceerde toernooiprijzen aan zodat deze overeenkomen met de in de deal afgesproken prijzen.
 2. Als alle resterende spelers een deal willen maken, moeten ze het vakje 'Een deal bespreken' aanvinken onder de tab 'Info' in het chatvenster aan de tafel. Als alle resterende spelers dit vakje hebben aangevinkt, wordt de tafel aan het einde van de hand automatisch gepauzeerd en onze klantenservice op de hoogte gesteld. Een medewerker komt dan naar de tafel om te zorgen dat er een deal gemaakt kan worden. We kunnen niet garanderen dat er meteen een medewerker komt. We zullen echter ons uiterste best doen vertraging te voorkomen.
 3. Het maken van deals is niet in alle toernooien beschikbaar. Als het maken van een deal beschikbaar is, is het vakje 'Een deal bespreken' te zien onder de tab 'Info' aan de finaletafel.
 4. We nemen geen deel aan het maken van de deal, maar we fungeren als faciliterende derde om ervoor te zorgen dat iedereen het met elkaar eens is voordat we de overboekingen uitvoeren zoals hierboven beschreven.
 5. We behouden ons het recht voor te vereisen dat bij elke deal een deel van het geld 'op tafel' blijft als prijzengeld voor de eerste plaats. Dit geld dat in het spel moet blijven zal meestal niet meer dan 5% van het totale prijzengeld van het toernooi zijn, en zorgt ervoor dat de afloop van het toernooi integer is. Het bedrag dat in het spel moet blijven, als dat al zo is, staat meestal vermeld in het toernooilobbybericht.
 6. Spelers kunnen afspreken om meer geld 'op tafel' te laten voor de eerste plaats of andere plaatsen.
 7. Het is de verantwoordelijkheid van de spelers om de gehele overeenkomst te bepalen. Bij afwezigheid van toezicht aan tafel door een medewerker van onze klantenservice, valideren alleen chatgegevens niet altijd een overeenkomst. Echter, we kunnen een deal opleggen als die duidelijk is overeengekomen door alle partijen.
 8. Alleen spelers aan de finaletafel kunnen een deal maken, en alle deals dienen alle resterende spelers te omvatten.
 9. Er worden alleen deals uitgevoerd voor toernooien om echt geld.
 10. Spelers kunnen elke deal sluiten die ze willen. Als spelers hierom vragen, verstrekken onze medewerkers hen de cijfers voor ICM, Chip Count of Even Split als mogelijke deals.
  • ICM is het 'Independent Chip Model', een manier om voor elke speler zijn aandeel in het resterende prijzengeld te berekenen gebaseerd op het aantal chips, het resterende prijzengeld (zonder het prijzengeld dat overblijft om om te spelen) en de kans die de speler heeft om elke resterende prijs in het toernooi te winnen. Dit is de standaardmethode die aan spelers wordt aangeboden.
  • Chip Count is het toekennen van de resterende prijzen (zonder het geld dat overblijft 'op tafel') alleen gebaseerd op het aantal chips dat de spelers hebben.
  • Een Even Split verdeelt de resterende prijzen (zonder het geld dat overblijft om om te spelen) gelijk over alle spelers.

  Alle cijfers die door onze medewerkers worden verstrekt zijn niet bindend totdat alle spelers hier duidelijk mee akkoord zijn gegaan in het chatvenster. Spelers kunnen als ze willen discussiëren over varianten op deze cijfers. Onze medewerkers herhalen deze deal dan in het chatvenster en vragen alle resterende spelers de overeenkomst te bevestigen.

 11. Spelers zijn verplicht hun heads-up-wedstrijden op een normale manier uit te spelen, ongeacht de identiteit van hun tegenstander. 'Coinflips' spelen, chipdumping of enige andere activiteit die geclassificeerd kan worden als 'ongewoon' spel is verboden. Overtreding van deze regel kan leiden tot straffen tot en met een verbod op het spelen op ons platform met verbeurdverklaring van gelden. Deze regel is niet van toepassing op de finaletafel van een gepland heads-up-toernooi.

Het sluiten van deals over punten voor een toernooiklassement of Sit & Go-klassement is niet toegestaan. Als dit wel gebeurt, kunnen alle toegekende klassementspunten worden ingetrokken voor de spelers in het toernooi die een deal hebben gemaakt.

9. Bounties
9.1

In sommige speciale toernooien, staat er een 'bounty' op een aantal of alle deelnemers. Een speler die zo'n tegenstander uitschakelt, wint de cashbounty.

Er zijn drie soorten bounty-toernooien:

Knock-out: op elke speler staat een bounty. Je wint een geldprijs voor elke speler die je uitschakelt. Er bestaan ook oplopende knock-outs, waarin de bonus hoger wordt naarmate je spelers uitschakelt.

Team Pro bounty: op elke speler van Team PokerStars die meedoet aan het toernooi staat een bounty.

Specifieke bounty: op een specifieke speler in het toernooi staat een bounty.

De bounty wordt uitgekeerd aan de speler die de 'relevante pot' wint in de beslissende hand. Dit kan de hoofdpot zijn, maar ook een van de bijpotten. 'Relevante pot' betekent de pot waarin de speler met de bounty all-in ging met zijn laatste chips.

Bijvoorbeeld:

Daniel (100 chips), Barry (200 chips), Vanessa (400 chips) en Jake (1000 chips) spelen een hand in een No Limit-toernooi.

Daniel gaat all-in, en Barry, Vanessa en Jake callen. De pot waar Daniel aanspraak op maakt is de 'hoofdpot'. Het betten gaat daarnaast verder, in bijpot 1.

Barry gaat all-in, en Vanessa en Jake callen. Het betten tussen Vanessa en Jake gaat door in bijpot 2.

Vanessa gaat all-in en Jake callt.

Barry laat de beste hand zien. Hij wint bijpot 1 en de hoofdpot, waarmee hij Daniel uitschakelt. Hij ontvangt de bounty voor Daniel.

Jake heeft de op één na beste hand, en wint bijpot 2, waarmee hij Vanessa uitschakelt. Jake wint de bounty voor Vanessa.

Let op: Barry had de beste hand van allemaal, maar hij had niet genoeg chips om Vanessa uit te schakelen. Jake had echter wel genoeg chips en wint daarom de bounty van Vanessa.

9.2

In een pokervariant waarin de pot gedeeld wordt, zoals in Omaha Hi/Lo of Stud Hi/Lo, wordt de bounty altijd toegewezen aan de Hi-hand. Dit is omdat een speler nooit door alleen een Lo-hand kan worden uitgeschakeld.

9.3

Als twee spelers dezelfde winnende hand hebben en daarom de 'relevante pot' delen (of, in het geval van een pokervariant waarin de pot gedeeld wordt zoals in regel 9.2 beschreven, als twee spelers de Hi-helft van de 'relevante pot' delen), wordt de bounty gelijkelijk verdeeld tussen de winnaars. Resterende centen worden toegewezen aan de spelers in de eerste posities vanaf de dealer.

9.4

Als een speler met een bounty het toernooi wint:

 1. krijgt die speler in een knock-outtoernooi zijn eigen bounty.
 2. wordt in een toernooi met Team Pro of specifieke bounties de bounty niet uitgekeerd.
9.5

Als er in een toernooi wordt aangegeven dat er een bounty op een bepaalde speler staat, maar die speler schrijft zich niet in voor dat toernooi, dan wordt er geen bounty voor die speler betaald.

9.6

Spelers mogen onder elkaar geen afspraken maken om een bepaalde speler uit te schakelen om een bounty te verdienen. Zulke afspraken worden gezien als samenspanning en zijn reden voor diskwalificatie van het toernooi of andere straffen. Bekijk voor meer informatie regels 6.1 en 6.2 hierboven.

10. Annuleringen

Als we om welke reden dan ook een toernooi moeten annuleren, proberen we spelers zo eerlijk en billijk mogelijk te compenseren. Er zijn drie vergoedingsmethoden mogelijk, afhankelijk van de exacte omstandigheden en het moment van de annulering. Het toernooimanagement bepaalt naar eigen goeddunken welke methode wordt toegepast.

10.1

Terugrollen: in dit geval 'rollen' we het toernooi terug alsof het nooit heeft plaatsgevonden. Als je voor het toernooi geregistreerd stond krijg je je buy-in en je kosten (inclusief eventuele rebuys, add-ons en knock-outdeelname) terugbetaald. Daarnaast wordt de buy-in op exact dezelfde manier terugbetaald als je je hebt ingekocht. Als je je bijvoorbeeld met T$ 10 en $ 15 cash in een toernooi hebt ingekocht, krijg je ook T$ 10 en $ 15 cash terug.

10.2

Doorrollen (geen spelers in het geld): Als een toernooi wordt geannuleerd en we een 'doorrol' doen vóór de spelers in het geld zijn, betalen we aan alle resterende spelers hun inschrijfgeld (en knock-outbounty indien van toepassing) terug, en verdelen dan het prijzengeld op basis van de volgende formule: 50% van het prijzengeld wordt gelijkelijk verdeeld over alle resterende spelers en 50% van het prijzengeld wordt evenredig verdeeld volgens de chiptotalen.

10.3

Doorrollen (met spelers in het geld): Als een toernooi wordt geannuleerd, en spelers zijn al in het geld, dan betalen we aan alle resterende spelers hun inschrijfgeld (en knock-outbounty indien van toepassing) terug, en verdelen dan het prijzengeld op basis van de volgende formule: elke speler ontvangt de minimale nog niet toegekende prijs op het moment van annulering en de rest van het prijzengeld wordt evenredig verdeeld volgens de chiptotalen.

Heads-up Sit & Go-toernooien (HU S&G's) worden vanwege hun bijzondere aard anders afgehandeld. Bijvoorbeeld, als één speler verbonden blijft terwijl de andere speler dat niet is, dan kan de eerste speler effectief het toernooi winnen terwijl de tweede speler een verbroken verbinding heeft. Om die reden behouden we ons het recht voor om een verdeling op basis van chiptotalen te doen van elke HU S&G waarvan wij geloven dat deze serieus beïnvloed is door de tijd die onze site uit de lucht (down) was.

10.4

Als een toernooi met een gegarandeerd prijzengeld wordt geannuleerd betalen we alleen het totaal aan buy-ins terug, niet het gegarandeerde bedrag.

10.5

Als een toernooi met specifieke of Team Pro bounties geannuleerd wordt, betalen we alleen het reguliere prijzengeld terug (en de generieke bounty-bedragen indien van toepassing), en niet de specifieke en Team Pro bounties.

10.6

In toernooien waarin tickets, plaatsen voor satelliettoernooien, of materiële prijzen worden toegekend, wordt alleen het geldbedrag terugbetaald. Prijzen anders dan geld maken geen deel uit van het doorrollen of terugrollen van een toernooi.

10.7

We behouden ons het recht voor om de uitbetalingen na een annulering te wijzigen of om dit beleid te wijzigen.

11. Heads-up-toernooien

In een heads-up-toernooi strijden spelers in een evenement dat bestaat uit meerdere ronden tegen een reeks tegenstanders tot ze uitgeschakeld worden, of ze de laatst overgebleven speler verslaan. De precieze toernooistructuur en het prijzengeld is te vinden in de toernooilobby.

11.1

Tenzij een toernooi begint met precies 2, 4, 8, 16, 32, 64 of 128 spelers, krijgen sommige spelers in het heads-up-toernooi 'byes' in de eerste ronde. Andere spelers spelen een extra eerste ronde, en er wordt gespeeld tot er 2, 4, 8, 16, 32 of 64 spelers over zijn voordat de tweede ronde begint. Na de eerste ronde krijgen spelers geen byes meer. Alle byes worden willekeurig toegekend aan het spelersveld.

12. Toernooien met een vroege uitbetaling

Toernooien met een vroege uitbetaling werken net als reguliere toernooien, met één belangrijk verschil:

 • Zodra het toernooi de betaalde plaatsen bereikt, krijgen alle in aanmerking komende spelers direct het minimale geldbedrag zoals gespecificeerd in het prijzenschema van het toernooi. 
 • Er verschijnt een pop-upbericht op de tafel om alle in aanmerking komende spelers te laten weten dat ze de prijs hebben ontvangen.
 • Het toernooi gaat daarna gewoon verder. Als een speler wordt uitgeschakeld (of het toernooi wint) wordt er in het account van die speler een tweede betaling bijgeschreven voor het eventuele verschil tussen het minimale geldbedrag en de totaal verdiende prijs. Als er geen hogere prijs is verdiend, is er ook geen tweede betaling.

Door de oorspronkelijke toernooiprijs meteen beschikbaar te maken, hebben spelers tijdens die periode meer opties beschikbaar om hun prijzengeld te gebruiken.