poker

Beleid ten aanzien van tools en diensten van derde partijen

Een overzicht

De populariteit van onlinepoker is gegroeid en daardoor hebben mensen ook tools en webgebaseerde diensten ontwikkeld om hen te helpen online beter te spelen. We vinden het goed dat spelers sommige van deze tools en diensten gebruiken. We vinden echter dat een aantal van deze tools en diensten verder gaat dan wat we acceptabel vinden als hulp bij het online spelen.

Er zijn veel dingen die een speler kan doen om zijn kansen te vergroten in een pokerspel. Bijvoorbeeld veel spelen en ervaring opdoen, of een boek lezen over poker. Beide technieken zijn duidelijk geschikt. Aan de andere kant van het spectrum kan een speler een tool gebruiken, die hem precies vertelt wat hij in realtime moet doen. Dat is duidelijk valsspelen.

Tussen deze twee uitersten bestaan veel tools, en we vinden dat sommige ervan te dicht bij valsspelen liggen. Er zijn bijvoorbeeld mensen die databases maken met profielen van veel online spelers en de toegang tot deze databases delen. Een speler met toegang tot zo'n database kan gedetailleerde informatie opvragen over zijn tegenstanders, zonder ooit zelf tegen deze tegenstanders te hebben gespeeld. We vinden dat een speler hierdoor oneerlijk voordeel heeft ten opzichte van anderen aan zijn tafel.

Het beleid dat we in de loop van de jaren hebben ontwikkeld is het resultaat van grondige discussies, zowel intern als met pokerexperts, onder wie ons team van professionals. Het is ontworpen als een gepast compromis tussen het gebruik toestaan van tools en diensten die de speel- en leerbelevenis voor de gebruiker verbeteren, en het verbieden van tools en diensten die de gebruiker oneerlijk voordeel verschaffen.

We stellen feedback van onze klanten op prijs en nemen constructieve feedback mee in toekomstige updates van ons beleid. Echter, mensen met verstand van zaken zullen van mening verschillen over wat wel en niet kan.

In ons beleid verdelen we tools en diensten in drie categorieën:

 • tools en diensten die we altijd toestaan
 • tools en diensten die we altijd verbieden
 • tools en diensten die we toestaan, tenzij onze software geopend is

Toegestane tools en diensten

De volgende worden over het algemeen geaccepteerd:

 1. Tools en diensten die alleen basale spelstatistieken rapporteren, zoals pot odds of absolute handsterkte.
 2. Referentiemateriaal dat statisch en basaal van aard is, zoals eenvoudige overzichten van starthanden gebaseerd op een tabel die je adviseren welke handen je wel of niet moet spelen in ongeraisede potten.
 3. Tools of diensten die tijdens het spel numerieke statistieken monitoren en weergeven, maar alleen gebruikmaken van informatie die je via je eigen spel hebt verzameld. Er zijn bovendien kwalitatieve beperkingen aan statistieken die tijdens het spel worden weergegeven, zoals niet kunnen splitsen op basis van kaartwaarden. Er zijn ook featurebeperkingen van tools en diensten die tijdens het spel statistieken weergeven, zoals niet automatisch de weergegeven statistieken kunnen wijzigen op basis van spelstatistieken of gedrag van tegenstanders.
 4. Macro's en sneltoetsprogramma's voor efficiënt spelen waardoor de noodzaak voor een speler om beslissingen te nemen niet afneemt. De speler moet beslissen wat hij doet en hoe groot een bet of raise precies is, de macro of sneltoets mag deze beslissing slechts uitvoeren. Een sneltoets die de helft van de pot inzet is bijvoorbeeld toegestaan. Een sneltoets die een willekeurig bedrag tussen de helft en driekwart van de pot inzet, is verboden.

Toegestane tools en diensten zijn onder andere:

† Ook zijn tools en diensten, die features hebben waarvan het gebruik is verboden, maar die de pokerclient feilloos waarnemen en de verboden functies beperken (hetzij door verboden features uit te schakelen of door de software af te sluiten), in het algemeen toegestaan.

We geven geen garanties met betrekking tot de functionaliteit, betrouwbaarheid en veiligheid van deze tools of diensten.

Let op: dit zijn slechts voorbeelden en deze lijst is niet uitputtend. Als een bepaalde tool of dienst waarin je geïnteresseerd bent niet op deze informatiepagina staat, ga dan naar ons helpcentrum voor manieren om contact met ons op te nemen.

Meer informatie over features die zijn toegestaan en verboden is uitgebreider te vinden in ons naslagwerk.

Tools en diensten die altijd verboden zijn

De volgende zijn altijd verboden:

 • Elke tool of dienst die zonder menselijke inmenging speelt (een ‘bot’) of waardoor de noodzaak van menselijke beslissingen afneemt. Een mens moet beslissen wat hij doet en hoe groot een bet of raise precies is. ‘Autofolders’ en diensten die de grootte van inzetten willekeurig maken zijn bijvoorbeeld verboden.
 • Elke tool of dienst die realtime advies geeft wat je moet doen door het lezen van de huidige stand van het spel (een 'bot').
 • Elke tool of dienst die de beslissing van een speler met een bepaalde of willekeurige tijd vertraagt.
 • Elke tool of dienst die informatie over de gesloten kaarten met andere spelers of diensten deelt.
 • Datamining van handen of persoonlijke uitslagen (het observeren van spellen zonder zelf te spelen met als doel het opbouwen van een database met handgeschiedenissen om in de toekomst te gebruiken); het gebruik van handen of persoonlijke uitslagen die door datamining zijn verkregen; het op grote schaal delen van handen, persoonlijke uitslagen of spelstatistieken met als doel tegenstanders te analyseren.
 • Elke tool of dienst die gericht is op het manipuleren van tegenstanders in spellen waarin je niet kunt kiezen om aan een bepaalde tafel te spelen, zoals Spin & Go’s.
 • Elke tool of dienst voor efficiënte tafelselectie die beschikbare toernooien filtert of sorteert, of het proces van meedoen aan beschikbare toernooien (semi-)automatiseert, gebaseerd op spelstatistieken of notities van tegenstanders.
 • Elke tool of dienst voor efficiënte selectie van ringgames.

‡ Het uitzenden van livestreams op Twitch en andere vergelijkbare diensten wordt niet beschouwd als het delen van gegevens over gesloten kaarten.

Altijd verboden tools en diensten zijn onder andere:

Let op: dit zijn slechts voorbeelden en deze lijst is niet uitputtend. Als een bepaalde tool of dienst waarin je geïnteresseerd bent niet op deze informatiepagina staat, ga dan naar ons helpcentrum voor manieren om contact met ons op te nemen.

Meer informatie over features die zijn toegestaan en verboden is uitgebreider te vinden in ons naslagwerk.

Toegestane tools en diensten die zijn verboden als onze software is geopend

Er zijn tools en diensten die je mag gebruiken om je spel te analyseren, maar niet tijdens het spelen. Het gebruik van deze tools en diensten terwijl een van onze clients, apps of software is geopend, is verboden:

Ze vallen meestal in de volgende categorieën:

 • Referentiemateriaal dat advies geeft boven een bepaald basisniveau, zoals een grote verzameling tabellen waarmee aanbevelingen worden geboden die verder gaan dan het wel of niet spelen van bepaalde handen in ongeraisede potten.
 • Tools of diensten die specifiek zijn ontworpen om verwijzingen naar referentiemateriaal te vergemakkelijken.
 • Tools of diensten die geavanceerde berekeningen maken over de verwachtingswaarde, zoals range vs. range-simulators, ICM of programma's gebaseerd op Nashevenwicht.

Deze tools en diensten zijn onder andere:

We geven geen garanties met betrekking tot de functionaliteit, betrouwbaarheid en veiligheid van deze tools of diensten.

Let op: dit zijn slechts voorbeelden en deze lijst is niet uitputtend. Als een bepaalde tool of dienst waarin je geïnteresseerd bent niet op deze informatiepagina staat, ga dan naar ons helpcentrum voor manieren om contact met ons op te nemen.

Meer informatie over features die zijn toegestaan en verboden is uitgebreider te vinden in ons naslagwerk.

Onze detectiemaatregelen

Wat we hoofdzakelijk doen om ons beleid te handhaven:

 1. kijken of er verboden tools of diensten op de computer van een speler draaien.
 2. analyseren van spel- en gedragspatronen die erop wijzen dat spelers verboden tools of diensten gebruiken.

We kijken niet naar je internetgeschiedenis, documenten en andere persoonlijke bestanden en informatie. We nemen je privacy heel serieus en handelen volgens de relevante gegevensbeschermingswetten. We verzamelen geen op een persoon terug te voeren informatie, behalve dat wat door de speler verstrekt wordt bij de registratie en de routinematige veiligheidscontroles. Het is voor geen enkele van onze medewerkers mogelijk om privégegevens te lezen of te kopiëren van je computer. Lees voor meer informatie ons privacybeleid.

Het is voor onze medewerkers ook niet mogelijk om bestanden op je computer aan te passen of bestanden naar je computer te sturen.

We kunnen, naar eigen goeddunken, zorgen dat onze client niet meer start op je computer of dat je het clientprogramma moet upgraden.

De gevolgen van het gebruiken en ontwikkelen van verboden tools en diensten

Hoewel we ons het recht voorbehouden geld in te houden van iemand die een verboden tool of dienst gebruikt, doen we dit niet zomaar. Ons doel is om spelers die publiek te downloaden verboden software gebruiken, iets te leren.

Maar we ontzeggen onze diensten en/of houden geld waarschijnlijk wel in als een speler:

 • bijzonder schadelijke tools en diensten gebruikt (zoals 'bots');
 • verboden tools en diensten blijft gebruiken nadat hij gewaarschuwd is;
 • onze detectiemaatregelen probeert te omzeilen;
 • zelf software blijkt te ontwikkelen of zelfgemaakte software gebruikt die in strijd is met ons beleid.

Updates en wijzigingen van ons beleid ten aanzien van tools van derde partijen

Zoals gezegd is ons beleid in de loop van de jaren ontwikkeld. Zo nu en dan moeten er updates plaatsvinden om het beleid aan te passen aan de veranderende opvattingen van onze spelers en experts, en aan de veranderende features van de tools en diensten die beschikbaar zijn. We zijn er niet verantwoordelijk voor dat spelers op de hoogte zijn van wijzigingen aan dit beleid. Spelers moeten regelmatig op deze pagina kijken of er wijzigingen zijn.